Jesteś tutaj

25.09.2019 Zebranie wiejskie w sprawie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020

Sołtys – Joachim Kaczmarczyk
Rada sołecka w składzie: Danuta Cichoń – przewodnicząca, Agnieszka Hermasz – sekretarz,
Członkowie - Karina Pandel, Gabriela Radziej, Józef Suchan, Zbigniew Rudnik, Jarosław Kusidło

Liczba uczestników zebrania w II terminie - 25 osób (zebranie ważne dla podejmowania uchwał)

Przydzielony fundusz sołecki na 2020 rok wynosi 38 861,85 zł

Uchwalono oraz przegłosowano jednomyślnie następujący podział funduszu sołeckiego:

1. Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł
2. Montaż monitoringu na obiektach – 13 000,00 zł
(świetlica, szkoła, plac zabaw)
3. Organizacja dożynek 5 200,00 zł
4. Utrzymanie dróg 5 800,00 zł
5. Utrzymanie terenów zielonych 2 400,00 zł
6. Utrzymanie i doposażenie świetlicy 2 461,85 zł
Razem: 38 861,85 zł
Zatwierdzony Uchwałą zebrania wiejskiego Nr.1 / 2019

Zaproponowano wystosowanie pisma do Rady Powiatu na zadania inwestycyjne na rok 2020

1. Remont drogi powiatowej od „Kronospanu” do przejazdu kolejowego w Rozmierce
2. Wykonanie chodnika od ul. Strzeleckiej 51 do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
3. Wyczyszczenie kanalizacji na ul. Strzeleckiej
4. Wykonanie oświetlenia na ul. Strzeleckiej 51 wjazd od strony Grodziska
5. Wycinka /przycinka konarów i gałęzi na drogach – do Rozmierzy i Jędryń
6. Wykonanie odcinka chodnika na przejściu ulicznym na pasach przy ul. Szkolnej
7. Wykonanie progów zwalniających w okolicach drogi zjazdowej na Jędrynie
8. Wykonanie progów zwalniających na drodze koło „Baru pod kasztanami”
9. Wymiana lamp na energooszczędne na drogach Powiatowych w Rozmierce
10. Posadowienie luster drogowych na skrzyżowaniu dróg Strzeleckiej z ul. Dworcową;
Naprzeciw wyjazdu z posesji Państwa Polok; na skrzyżowaniu ulic Polnej z ul. Powstańców Śl. Na wysokości posesji Państwa Maciołek

Zaproponowano wystosowanie pisma do Rady Gminy na zadania inwestycyjne na rok 2020

1. Remont/wykonanie drogi na ul. Jemielnickiej
2. Remont/wykonanie chodnika na ul. Jemielnickiej
3. Wykonanie chodników na ul. Polnej (obydwie strony) - po instalacji kanalizacji
4. Wykonanie nawierzchni asfaltowej łączącej ul. Szkolną z ul. Polną
5. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Polnej Bocznej
6. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Dworcowej Bocznej
7. Wymiana lamp na energooszczędne na drogach Gminnych w Rozmierce
8. Utwardzenie drogi na ul. 1-go Maja
9. Utwardzenie miejsc postojowych przed Szkołą Podstawową w Rozmierce
10. Wycinka gałęzi i samosiejek na ul. Dworcowej w kier. Ul. Pasternik

Jednogłośnie zatwierdzono w/w wystosowanie do władz Powiatu oraz Gminy Strzelce Op.
W końcowej fazie zebrania dyskutowano na tematy związane z naszą wsią min: Tworzenie Centrum Rekreacyjno – Wypoczynkowego w Rozmierce; Składanie wniosków o pomoc finansową do odpowiednich instytucji; oraz na temat planów dotyczących dalszego rozwoju naszej wsi

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik