Jesteś tutaj

Ewa Glik wśród najlepszych w kraju?

Nagrodzona praca Ewy Glik

Nasza młoda mieszkanka Ewa Glik znów odniosła sukces.
Zajęła III miejsce w swojej grupie wiekowej w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ?Zapobiegajmy Pożarom? 2013.
Dnia 11 kwietnia 2013 r. Ewa Glik i jej mama Leokadia uczestniczyły w uroczystości wręczenia nagród w Warszawie.
Wśród nagrodzonych był także Mariusz Kryczka z Strzelec Opolskich, który zdobył II miejsce w tej samej grupie wiekowej, co Ewa Glik.
Serdecznie gratulujemy.

Do konkursu wpłynęło 320 prac z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego,
lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego,
warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego.
Jury w składzie: Teresa Tiszbierek, Joanna Ducka-Dębecka, dr Marcin Chomicki, Angelina Jusiak, Emilia Pyza, Monika Karłowicz.
Po przeprowadzeniu analizy poziomu artystycznego nadesłanych prac przyznało następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych:
III grupa ? klasy IV-VI

I miejsce
Weronika Skórska, lat 10
Gminny Ośrodek Kultury, ul. Rynek 15, 39-340 Padew Narodowa
woj. podkarpackie
Opiekun: Krzysztof Skórski

II miejsce
Mariusz Kryczka, lat 11
PSP nr 2, ul. Wawrzyńca Świerzego, 47-100 Strzelce Opolskie
woj. opolskie
Opiekun: Małgorzata Wojdyło

III miejsce
Ewa Glik, lat 12
Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozmierce, ul. Szkolna 3, 47-100 Strzelce Opolskie
woj. opolskie
Opiekun: Agata Kaczmar, Leokadia Glik

Opracował: Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik