Jesteś tutaj

Herb i flaga wsi Rozmierka

Herb wsi Rozmierka z 2012 roku

W styczniu 2012 r. z inicjatywy członków Odnowi Wsi podjęto decyzję o odtworzeniu herbu wsi Rozmierki oraz zaprojektowano flagę Rozmierki. Zadania tego się podjął mieszkaniec Rozmierki ? Piotr Smykała, który zaprojektował herb i flagę. Projekt graficzny herbu wykonał Romuald Kubik.
W tym celu podjęto pracę nad uchwaleniem herbu. Z kontaktowałem się (Piotr Smykała) z Komisją Heraldyczną z siedzibą w Warszawie i otrzymałem informację telefoniczną od jednego z członków komisji, że sołectwo nie jest jednostką samorządu terytorialnego i nie będzie wydana żadna opinia w tej sprawie.
Członek komisji pochwalił działania lokalnej społeczności oraz naszą inicjatywę w tej sprawie.
Zaznaczył także, że warto by wykonać herb zgodnie z zasadami heraldyki i faktów historycznych związanych z naszą wioską.

Takie opinie są wydawane tylko jednostkom samorządowym terytorialnego jak ? gminy, powiaty i województwa.
Podstawą działania Komisji Heraldycznej jest Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r., o odznakach i mundurach (Dz.U.Nr 31, poz. 130 ze zm.), znowelizowana m.in. ustawą z dnia 29 grudnia 1998 r., o zmianie ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U.Nr 162, poz. 1126).
Komisja Heraldyczna została powołana rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 stycznia 2000 r., w sprawie powołania Komisji Heraldycznej (Dz.U.Nr 6, poz. 83 z póż. zmian.).
Komisja Heraldyczna jest zatem organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw administracji publicznej.
Jednym z jej podstawowych zadań jest opiniowanie wzorów insygniów i symboli jednostek samorządu terytorialnego.

W tej sytuacji poprosiłem o opinię opolskiego znawcy herbów Romana Sękowskiego, który wydał pozytywną opinię ? jest zaprojektowany zgodnie z zasadami heraldyki oraz nawiązuje do faktów historycznych Rozmierki.

Dnia 2 marca 2012 roku na zebraniu wiejskim wsi Rozmierka został przedstawiony herb i flaga wsi oraz zatwierdzony uchwałą nr 1/2012 z dnia 2 marca 2012 roku.
Oficjalnie herb i flaga Rozmierki został zaprezentowany 1 maja 2012 roku w czasie festynu Maibaum.

Herb Rozmierki

Nowy herb nawiązuje swoją symboliką do starego herbu z XVIII wieku.
W tarczy herbu po lewej stronie są umieszczone na złotym polu trzy kwiaty lnu ? rolnicy wsi kiedyś siali len na polach. Po prawej stronie w tarczy na błękitnym polu jest umieszczony gołąb w locie ? mieszkańcy od wielu pokoleń hodowali i do dziś hodują gołębie. W heraldyce gołąb symbolizuje: przyjaźń ludzka, płodność, prostota i niewinność.
U góry w tarczy na czerwonym polu jest umieszczona korona hrabiowska ? nawiązuje do byłych właścicieli wsi i folwarków. Rozmierka należała do różnych rodów hrabiowskich jak Tenczin i Strachwitz. Nad tarczą w ramce oddzielonej od tarczy jest umieszczony napis ? Rozmierka.

Barwy w tarczy herbowej to kolor złoty, błękitny i czerwony.
W heraldyce kolor złoty symbolizuje: szlachetność, waleczność, sprawiedliwość, bogactwo.
Kolor błękitny: wierność, świętość, czystość, zaufanie.
Kolor czerwony: odwaga, męstwo, waleczność.

Herb naszej wsi jest nie tylko graficznym obranym znakiem akceptowanym przez naszą lokalną społeczność, ale jest trwałym śladem historycznych faktów.

Flaga Rozmierki

Flaga wsi Rozmierka nawiązuje do barw ziemi strzeleckiej. Flaga to prostokątny płat tkaniny z trzema kolorowymi poziomymi pasami.
Środkowy szerszy pas ? kolor niebieski oraz dwa węższe pod mim i nad mim pasy koloru złotego.
W środku symetrycznie jest umieszczony herb wsi.

Opracował: Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik