Jesteś tutaj

Powołania zakonne i kapłańskie z Rozmierki

Prof. dr o. Cyryl OFM (Johann Piontek)

Johann Piontek urodził się 17 czerwca 1881r. jako syn Johanna i Marianny Piontek z d. Hermasch.
W 1899r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął studia kolegialne w Pulaski i Tentopolis w stanie Wisconsin. Dnia 24 lipca 1903r. wstąpił do nowicjatu w Pulaski i tam rok później złożył pierwsze śluby zakonne. W 1906r. wyjechał do Lwowa (Lemberg), gdzie studiował filozofię i teologię. Tam został wyświęcony na kapłana dnia 25 kwietnia 1909r. Prymicje zostały odprawione na Śląsku w gronie rodzinnym w Rozmierce (Rosmierka) w dniu 3 maja tegoż roku.
W tym samym roku przez półrocze uczęszczał jeszcze w Krakowskiej uczelni na wykłady teologii, później wyjechał do USA, gdzie podjął pracę nauczyciela. W latach 1909 ? 1923 był wykładowcą w prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pulaski i Green Bay w stanie Wisconsin, gdzie uczył filozofii i teologii.

Ks. Emanuel Aloysius Kempa

Emanuel Aloysius Kempa urodził się 18 grudnia 1842r. w Rozmierce (Rosmierka) jako syn Johannesa i Marii z d. Guzy. Z rodzicami mieszkał w majątku hrabiowskim. Emanuel Aloysius Kempa został ochrzczony dnia 3 stycznia 1843r. Jego chrzestnymi byli: Maria Widermann z Izbicka (Stubendorf), Agnes von Schimonsky i Luize von Schimonsky z Kamienia Śląskiego (Gross Stein).
Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1866r. Pracował jako wikary w Raciborzu (Ratibor) w latach 1866 ? 1879, a potem w Lubowicach (Lubowitz) w latach 1879 ? 1886.
Przez wiele lat współpracował z redakcją gazety ?Ratibor ? Leobschutzer Zeitung?(Gazeta Raciborska ? Głubczycka).
W latach 1886 ? 1902 był proboszczem w Wojnowicach (Woinowitz) powiat Raciborski (Ratibor). Zmarł 13 października 1902r. Został pochowany na cmentarzu przykościelnym.
Opracował: Piotr Smykała

O. Ignatius (Bienieck Franz)

Franz Bienieck urodził się ok. 1781r. w Rozmierce (Klein Rosmierz). Wstąpił do zakonu cystersów. Pracował między innymi w Bardzie Śląskim (Wartha) jako wikary, znał dwa języki polski (gwara śląska) i niemiecki. Opat z Kamieńca Ząbkowickiego (Kamenz) w styczniu 1811r. napisał o nim: ?Jego zachowanie staje się czasami grubiańskie i nieprzystojne, najczęściej po zażyciu mocnych trunków?.
Nie wiadomo kiedy wstąpił do zakonu, gdzie potem przebywał po sekularyzacji zakonu cystersów oraz zmarł i jest pochowany.

Opracował: Piotr Smykała
Źródło: http://www.saekularisation-in-schlesien.de/kamenz10_p.html

Strony

2012 C Romuald Kubik