Jesteś tutaj

Kościół filialny w Rozmierce pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Rozmierka od zawsze należała do parafii Rozmierz.
Pierwsza próba budowy kościoła miała miejsce w latach 30-tych XX wieku, która skończyła się niepowodzeniem.
Ponowna próba wybudowania świątyni powstała na początku lat 80 ? tych XX wieku.

Inicjatorem budowy był ówczesny sołtys Franciszek Kozioł, który po rozmowie z Henrykiem Manderlą (1923 ? 1994) i dyr. szkoły Stefanem Świtałą (1937 ? 1990) zaprosił do swojego domu fachowców z wioski i zadał im trzy pytania; Czy jest potrzebny Dom Boży? Czy jest miejsce pod budowę? Czy mieszkańców na to stać? Wszyscy jak jeden mąż odpowiedzieli TAK. Było to jesienią 1980 roku i już 31 grudnia tego roku wystosowano pisma do władz państwowych i kościelnych, które bardzo krótkim czasie podjęły decyzję o budowie tylko kaplicy.

Do parafii należały trzy wioski: Rozmierz, Rozmierka i Jędrynie. Proboszczem parafii był ks. Emanuel Gerhard Kostka (1927 ? 2007).
Po wybudowaniu kościoła w Rozmierce wioska pozostała w granicach parafii Rozmierz.

Powstał Komitet Budowy Kościoła w składzie; przewodniczący Paweł Dambiec (1920 ? 2002), sekretarz Jerzy Piontek, skarbnik Henryk Manderla (1923 ? 1994) oraz 44 członków komitetu. Później komitet zmieniono i wybrano mniej członków. Do komitetu przystąpili: Herbert Biniek, Paweł Krupa, Józef Kapica i Jan Mróz.
Po uzyskaniu decyzji i projektu świątyni, wiosną 1981 roku rozpoczęła się budowa na placu od Marii (1940 ? 1992) i Józefa (1930 ? 1998) Piontka, którzy go podarowali.
Pierwsze prace rozpoczął Karol Nocon (1944 ? 2007), który spychaczem DET 75 rozgarnął ziemię pod budowę.
Fundamenty kościoła powstały bardzo szybko i Poświęcenie Kamienia Węgielnego nastąpiło już 12 lipca 1981 roku przez opolskiego bp. pomocniczego Antoniego Adamiuka (1913 ? 2000) przy licznym udziale parafian i gości. W uroczystej procesji Kamień Węgielny został przyniesiony przez strażaków ? Franciszka Mroza, Pawła Krupę, Antoniego Długosza (Reinhold Dlugosch 1937 ? 2007) i Alfreda Zimonia. Aktu w murowania kamienia węgielnego dokonał razem z biskupem, Stefan Dambiec (1934 - 2014).

Budowa nabierała tempa i 6 grudnia 1981r. poświęcono trzy dzwony, które zostały umieszczone na wieży kościelnej. 13 grudnia 1981r. wprowadzono stan wojenny i prace zostały w trzymane, ale wiosną 1982 roku nastąpiło ponownie budowanie świątyni.
Prawie dokończony kościół został konsekrowany 7 listopada 1982 roku przez bp. Antoniego Adamiuka z udziałem licznych parafian i gości. Kościół był wybudowany w systemie społecznym i był budowany przy wielkim zaangażowaniu prawie wszystkich mieszkańców Rozmierki, Jędryń i części parafian z Rozmierzy.

Wyposażenie kościoła wykonane i zakupione przez mieszkańców; organy zafundowali Maria i Ignacy (1907 ? 1993) Piontek. Droga Krzyżowa zafundowały rodziny: M. Simon, Ł. Kachel, P. Urbańczyk, J. Omyła, M. Tomanek, J. Piontek, A. Kapica, G. Kozioł, H. Bieniek, J. Kapica, A. Oczko, Manderla ? Grabolus, I. Piontek, P. Dambiec, tabernakulum i dzwony wykonał z zespołem w Hucie ?Mała Panew? Alojzy Gerlich (1938 ? 1999).

Całkowita długość świątyni wynosi 33,52 m, długość nawy wynosi 23 m, szerokość nawy 13 m, wysokość kościoła wynosi 13,25 m, wysokość wieży kościelnej 16,75 m wraz z krzyżem 20,25 m.
Obok kościoła w 2002r. wybudowano nową dzwonnicę dla trzech dzwonów, która nawiązuje swoim wyglądem do bryły świątyni. Jej wysokość wynosi 16 m.

Odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała, a zatem w piątek po drugiej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (Zielone Świątki), a kiermasz ? czyli poświęcenia świątyni w pierwszą niedzielę listopada.

Krótka spisana historia kościoła jest dla upamiętnienia wszystkich żyjących i zmarłych fundatorów tej pięknej świątyni, którzy włożyli wiele wysiłku i serca, by powstała w naszej wiosce.

Kościelni w Rozmierce:
Alojzy Oczko (1921 ? 1990) ? był kościelnym w Rozmierzy, a od roku 1981 kościelnym w Rozmierce.
Kościelnymi także byli: Adrian Gorgosz, Marcin Hurek, Zygfryd Ziegler, Damian Ziegler
Od 2001r. kościelnym jest Jan Orzeł.

Organista:
Wojciech Witezy - gra w czasie mszy św. i nabożeństwach od początku istnienia świątyni.

Opiekunowie kościoła:
Hildegarda Kaczmarczyk ? przez wiele lat dbała o wystrój i porządek w kapliczce i kościele.
Anna Kapica ? od wielu lat dba o wygląd placu kościelnego. Opiekuje się kwiatami i krzewami.

Opracował: Piotr Smykała

2012 C Romuald Kubik