Jesteś tutaj

Ks. Alojzy Greipel (Alois Greipel)

Ks. Alois Greipel urodził się 7 kwietnia 1930r. w Opolu (Oppeln) jako syn Johanna i Valeski z d. Bieniek. Pochodził z Podborzan (Waldhäuser) z wielodzietnej rodziny z wielkiego gospodarstwa o dużych tradycjach rolniczych. Część Podborzan należała i do dziś należy do parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
Po ukończeniu wykształcenia podstawowego i średniego oraz zdaniu matury podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął w Nysie dnia 19 czerwca 1955r. Mszę prymicyjną odprawił 21 czerwca 1955r. w kościele św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
W latach 1955 ? 1961 był wikarym w parafii św. Jacka w Bytomiu. Potem w 1961r. został administratorem parafii w Łączniku a następnie był proboszczem tej parafii. Był też dziekanem dekanatu.
Pod koniec kwietnia 1980r. wyjechał do Niemiec Zachodnich. Od razu został przydzielony do parafii katolickiej. Pracował jako proboszcz w Moosinning koło Monachium na Bawarii. Pod koniec życia zachorował i przeszedł ze względu na stan zdrowia na emeryturę kapłańską. Zamieszkał jako rezydent w Eislingen koło Stuttgartu, gdzie w okolicy mieszkali jego bliscy krewni, którzy wyjechali też ze Śląska.
Ks. Alois Greipel zmarł w szpitalu w Göppingen dnia 12 października 1998r. w wieku 68 lat. Został pochowany na cmentarzu w Eislingen.

Opracował: Piotr Smykała

2012 C Romuald Kubik