Jesteś tutaj

ks. dziekan Andrzej Kowolik - proboszcz parafii w latach 1985-2018

ks. Andrzej Kowolik

Urodził się 27 października 1953 r. w Chorzowie jako syn Władysława i Anny z d. Wiencek.
Z rodziny jego pochodzi ks. Franciszek Wiencek - brat matki. Następnie z rodziną przeniósł się do Popielowa.
Święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. bpa Alfonsa Nossola 23 kwietnia 1978 r., a mszę prymicyjną odprawił 2 maja w kościele pw. Matki Bożej Królowej Aniołów w Popielowie.
Pierwsze obowiązki kapłańskie objął jako wikary w parafii pw. Najświętszej Marii Panny w Raciborzu, gdzie pracował trzy lata. Od 1981 r. był wikarym w parafii pw. św. Mikołaja w Pyskowicach.
Do parafii Rozmierz przybył 21 września 1985 r. Od tego czasu odnowiono pokrycia dachowe kościołów w Rozmierzy i Rozmierce, wybudowano kaplicę pogrzebową, uporządkowano cmentarz parafialny, wykonano nową posadzkę i wymalowano kościół w Rozmierzy i w Rozmierce, odnowiono mur kościelny i cmentarny w Rozmierzy, wyremontowano plebanię.
Kościół w Rozmierzy otrzymał trzy nowe dzwony (2008r.), wystawiono pomnik na placu kościelnym „Serce dla Serca” (2011r.), postawiono nową dzwonnicę w Rozmierce, a także wykonano wiele napraw i remontów obiektów sakralnych.
W kwietniu 2018 r. obchodził 40-lecie święceń kapłańskich. Dwa razy był dziekanem Dekanatu Strzeleckiego (lata 1992-2002 i lata 2007-2017). W 2002 r. biskup opolski nadal ks. Andrzejowi Kowolikowi tytuł dziekana honorowego.
Był bardzo zaangażowany w sprawy parafii pod każdym względem – organizacyjnym a najbardziej duchowym naszej wspólnoty. Był człowiekiem małomównym, spokojnym i bardzo skromnym o wielkim sercu, otwarty na wszystkich i pracowity. W razie potrzeby każdy mógł liczyć na pomoc i wsparcie. Był wrażliwy ludzkie troski i problemy. Wywiązaniu swoich obowiązków zawsze rzetelny i przygotowany. W chwilach wolnych spacerował koło kościoła parafialnego z różańcem i brewiarzem, modląc się za parafian. Wiele radości proboszczowi sprawiało spacerowanie na wsi ze swoim ukochanym owczarkiem niemieckim.
Bardzo był zaangażowany w nawiązaniu w latach 90. XX w. kontaktami z potomkami dawnych mieszkańców Rozmierzy i okolicy, którzy wyemigrowali w 1854 r. do Stanów Zjednoczonych, zawierając m.in. partnerstwo pomiędzy parafią w Rozmierzy a parafią św. Stanisława w Banderze w Teksasie. Był jednym z inicjatorów wystawienia pomnika współpracy i partnerstwa Śląsko-Teksańskiej „Serce dla Serca” w Rozmierzy. Ks. Andrzej Kowolik był Honorowym Obywatelem miasta i hrabstwa Bandera.
Ks. proboszcz dziekan honorowy Andrzej Kowolik zginął tragicznie w niedzielne popołudnie 26 sierpnia 2018 r. w wypadku samochodowym na drodze DK94 koło Ligoty Czamborowej. Pogrzeb odbył się 1 września 2018 r. w kościele parafialnym w Rozmierzy. Mszę pogrzebową koncelebrował biskup opolski Andrzej Czaja w asyście ks. Piotra Piontka i ks. Józefa Szklorza. Ks. dziekan honorowy Andrzej Kowolik został pochowany w pobliżu świątyni w Rozmierzy.
W pogrzebie uczestniczyło około tysiąca wiernych – rodzina, przyjaciele, 80 kapłanów, około 20 sióstr zakonnych, liczna grupa ministrantów i Marianków, chór dziewcząt, organista i kościelni, poczty sztandarowe, orkiestra i strażacy z OSP, przedszkolaki i dzieci szkolne i młodzież oraz nauczyciele, samorządowcy, delegacje, lokalni działacze i rzesze wiernych z bliska i daleka.
W ostatnim zdaniu w testamencie zapisał – módlcie się za mnie, którzy mnie znają, a szczególnie z wiosek Rozmierz, Rozmierka i Jedryń.

Opracował: Piotr Smykała
Bibliografia:
Smykała P., Rozmierz 1256-2006, Strzelce Opolskie 2006
Smykała P., Rozmierz - Śląska wieś bez granic, folder w trzech językach, 2011
https://nto.pl/pogrzeb-ks-andrzeja-kowolika-proboszcza-parafii-w-rozmier...

Rok: 

2012 C Romuald Kubik