Jesteś tutaj

ks. Emanuel Gerhard Kostka - proboszcz parafii w latach 1975-1985

ks. Emanuel Gerhard Kostka (1927 - 2007)

Urodził się 26 sierpnia 1927 r. w Siedliskach (Siedel) w powiecie raciborskim (Kreis Ratibor) jako syn Thomasa i Anny z d. Wiesner.
Jako obywatel niemiecki pod koniec wojny został powołany na front.
To co zobaczył w tym czasie ? strach, ból, cierpienie i śmierć, miało duży wpływ na jego dalsze życie.
Po powrocie do domu nie mógł sie odnaleść w nowej rzeczywistości.
Musiał być poddany weryfikacji narodowej i przyjąć obywatelstwo Polskie.
Jeżeli tego by nie uczynił by musiał opuścić rodzinny dom z rodzicami i wyjechać do zachód.
Uczył sie dalej w różnych szkołach i pracował.
Jednak po niepowodzeniach w życiu osobistym zdecydował sie wstąpić do Seminarium Duchownego, które ukończył w 1960 r. mając już prawie 33 lat życia.
Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1960 roku.
Potem przez rok był wikarym w parafii Walce. W latach 1961 ? 1965 był wikarym w Zabrzu ? Maciejów.
W latach 1965 ? 1967 pracował jako wikary w Zawadzkim.
Następnie w latach 1967 ? 1969 był wikarym w Siołkowicach, następnie przez rok był wikarym w Bytomiu ? Szombierkach.
W latach 1970 ? 1975 był proboszczem w parafii pw. św. Michała Archanioła w Dziećmarowie w powiecie Głubczyckim.

Parafię Rozmierz objął 14 sierpnia 1975 r. po śmierci ks. Alojzego Budnioka. Dla mieszkańców i ministrantów kilkakrotnie organizował pielgrzymki do Wambierzyc i Trzebnicy.
Za jego czasów, w czynie społecznym, przebudowano stare zabudowania gospodarcze, stojące przy plebani, na salkę katechetyczną wraz zapleczem kuchennym, mieszkańcy Rozmierki wybudowali kościół, a w Jędryniach kaplicę. Jak był proboszczem w Rozmierzy drukował obrazki adwentowe i rożnego innego rodzaju. Z jego usług korzystało wielu kapłanów. Miał prosty powielacz i na papier przelewał druk. Ks. Kostka zrobił w tym czasie setki odbitek, które jeszcze dziś można znaleźć wśród wiernych.
W roku 1985 ksiądz Kostka nagle opuścił parafię i wyjechał do Niemiec, gdzie pozostał na stałe.
W latach 1985 ? 2002 był kapłanem w parafii pw. św. Mauritiusa w Haselstein koło Hünfeld w diecezji Fulda, gdzie był inkardynowany.
W 2002 roku przeszedł na emeryturę kapłańską.
W 2005 roku z kolegami w Polsce obchodził 45 lat otrzymania święceń kapłańskich.
Ks. Emanuel Gerhard Kostka nieraz odwiedzał swoje rodzinne strony pod Raciborzem na emeryturze.
Wiele razy przyjeżdżał do najbliższej rodziny i kolegów.
Pod koniec życia chorował i nie był tak aktywny jak przedtem.
Ks. Kostka zmarł w raciborskim szpitalu w 25 września 2007 r. w wieku 80 lat.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 28 września o godz 11 w kościele pw Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turzy.
Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Turzy koło Kuźni Raciborskiej.
Na pogrzebie była najbliższa rodzina, koledzy kapłani i wielu wiernych z jego parafii.
Z parafii Rozmierz była delegacja około 40 osób z wioski Rozmierz, Rozmierki i Jędryń.

Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Strzelce Opolskie 2006
Smykała P., Rozmierz ? Śląska wieś bez granic, folder w trzech językach, 2011

Rok: 

2012 C Romuald Kubik