Jesteś tutaj

Ks. Martin Daniesik 1688 ? 1709

Na jego temat nie zachowały się żadne zapiski, ale wiadomo, że w tamtych czasach było wielu zwolenników nauki protestanckiej, przede wszystkim wśród szlachty.
Po śmierci proboszcza w 1709 r. parafianie zniszczyli na plebanii prawie wszystko.
Panował wówczas taki zwyczaj, że po śmierci proboszcza gromadzili się parafianie i traktowali cały spadek po nim jako bezpańskie dobro, brali pozostawione rzeczy dla siebie, a to czego nie mogli wynieść niszczyli na miejscu.
Tylko trzy podarte kartki znalazł ks. Dziekan Martin Kaniowitz ze Strzelec Wielkich (Gross Strehlitz) i przekazał je nowemu proboszczowi Przyklenkowi,
a ten przepisał je i włączył do księgi parafialnej. Ks. Martin Daniesik był proboszczem w latach 1688 ? 1709.

Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:
Jungnitz J., Visitationsberichte der Diözese Breslau, erster Teil, Breslau 1904
Hettwer J., Geschichte der Gemeinde Rosmierz, ?Aus dem Chelmer Lande? 1929 nr 10,12; 1930 nr 1,2,4,6,10; 1931 nr 1
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Strzelce Opolskie 2006
Smykała P., Szymiszów wieś i kościół 1607 ? 2007, Opole 2007
Smykała P., Grodzisko dzieje wsi i kościoła 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Rozmierz ? Śląska wieś bez granic, folder w trzech językach, 2011

Rok: 

2012 C Romuald Kubik