Jesteś tutaj

Mamy siłownię na wolnym powietrzu!

Gmina Strzelce opolskie złożyła wniosek do Stowarzyszenia Krainy Św. Anny o dofinansowanie projektu pt. ?Park rekreacji i edukacji ekologicznej w Rozmierce?.
Na Posiedzeniu Rady Programowej w dniu 24 stycznia 2014r.,wnioskek został uznany za zgodny z LSR, zgodne z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszonym naborze XI/2014 ? w ramach Przedsięwzięcia nr VI. Działania proekologiczne w Krainie Św. Anny w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Kraina św. Anny w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ? ODNOWA I ROZWÓJ WSI.
Wniosek PARK REKREACJI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W ROZMIERCE został pozytywnie rozpatrzony i wybrany do dofinansowania. 28 stycznia na sesji Rady miejskiej w Strzelcach Op. w sprawozdaniu o działalności Burmistrza ogłoszono dofinansowanie wniosku w wysokości: Całkowity koszt projektu 35 779,21zł wydatki kwalifikowane 31 541,0 zł ? dotacja ? 80% tj. 25 233,0 zł
W dniu 29.05.2014 pod kierownictwem naszego ?Sołtysa? grupa ochotników z Rozmierki wycięła dziury w asfalcie w miejscach gdzie zostaną zamontowane urządzenia, a dnia 12.06.2014 r po otrzymaniu dokładnego planu posadowienia urządzeń dziury te poszerzono oraz wybrano na głębokość 80 cm następnie wykopano dół na posadowienie tablicy informacyjnej oraz dziury na posadowienie 5 ławek. Firma montażowa w dniach14-16 czerwca zamontowała urządzenia oraz ławki a w środę 18 czerwca grupa 8 mężczyzn przy pomocy ładowarki od pana Mroza (operator Łukasz Hermasz) posprzątała teren wokół siłowni.

Zgodnie z projektem zostało do zrobienia jeszcze: boisko do piłki plażowej, posadzenie drzewek i wykonanie skalnika tak aby na naszym boisku było ładnie.

Na siłownię zapraszamy wszystkich bez względu na wiek!

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik