Jesteś tutaj

Nowe boisko wielofunkcyjne na obiekcie PSP Rozmierka

Od września uczniowie korzystają z nowego boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na obiekcie PSP w Rozmierce. W okresie wakacyjnym przystąpiono do prac związanych z wykonaniem boiska w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego 2018. Na wstępie firma budowlana z Kadłuba wykonała podbudowę z tłucznia i wylewki betonowej. Po kilku tygodniach podłoże zostało pokryte warstwą poliuretanu a następnie wymalowano linie boisk do gier zespołowych. Tę część zadań wykonała firma z Zawiercia. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego do prac przystąpił personel obsługi PSP Rozmierka, wsparty grupą uczniów klas starszych zwołanych przez nauczyciela wychowania fizycznego. Uporządkowano teren wokół boiska, zasiano trawę i przystąpiono do podlewania przygotowanego podłoża.
Dyrekcja szkoły składa podziękowania Panom Klaudiuszowi Mróz i Sebastianowi Biniek za nieodpłatny transport materiałów do realizacji prac oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczynili się do tego, by uczniowie szkoły i mieszkańcy Rozmierki mogli korzystać z tak pięknego boiska.
Klaudiusz Radziej

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik