Jesteś tutaj

Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górze św. Anny

5 czerwca 2016 r. odbyła się Pielgrzymka Mniejszości Narodowych i Etnicznych na Górze św. Anny.

Uroczystą mszę św. odprawił opolski biskup Andrzej Czaja.

We mszy św. w grocie lurdzkiej uczestniczyli członkowie mniejszości niemieckiej, Romowie oraz organizacje Ślązaków z Czech, Niemiec i Polski. Goście przybyli z Austrii i Niemiec oraz Niemcy z czeskiego Hulczyna (czes. Hlucín, niem. Hultschin).

Następnie uczestnicy pielgrzymki spotkali się w namiocie przed domem pielgrzyma na obiedzie i biesiadzie.

Jak co roku w pielgrzymce uczestniczyli członkowie naszego zespołu Silesia ? rozdawali śpiewniki na mszę św. i foldery zespołu Silesii oraz uczestniczyli we mszy św. niosąc dary do ołtarza.

Po liturgii Silesia wystąpiła na Przeglądzie Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych Mniejszości Niemieckiej.
W przeglądzie uczestniczyło ponad 400 dzieci i młodzieży zrzeszonych w 32 zespołach.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

2012 C Romuald Kubik