Jesteś tutaj

Prof. dr o. Cyryl OFM (Johann Piontek)

Johann Piontek urodził się 17 czerwca 1881r. jako syn Johanna i Marianny Piontek z d. Hermasch.
W 1899r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie podjął studia kolegialne w Pulaski i Tentopolis w stanie Wisconsin. Dnia 24 lipca 1903r. wstąpił do nowicjatu w Pulaski i tam rok później złożył pierwsze śluby zakonne. W 1906r. wyjechał do Lwowa (Lemberg), gdzie studiował filozofię i teologię. Tam został wyświęcony na kapłana dnia 25 kwietnia 1909r. Prymicje zostały odprawione na Śląsku w gronie rodzinnym w Rozmierce (Rosmierka) w dniu 3 maja tegoż roku.
W tym samym roku przez półrocze uczęszczał jeszcze w Krakowskiej uczelni na wykłady teologii, później wyjechał do USA, gdzie podjął pracę nauczyciela. W latach 1909 ? 1923 był wykładowcą w prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Pulaski i Green Bay w stanie Wisconsin, gdzie uczył filozofii i teologii.
Oddawał się także w pracy duszpasterskiej i misjach świętych. Latach 1910 ? 1919 roku był także proboszczem w parafii pw. św. Kazimierza w Krakowie w stanie Wisconsin. Potem objął stanowisko gwardiana i proboszcza w parafii Matki Boskiej Anielskiej w Green Bay.
W 1923 roku podjął studia wyższe na uniwersytecie w Waszyngtonie na wydziale prawa kościelnego. Po dwóch latach nauki otrzymał doktorat prawa kanonicznego i świeckiego.
Od lutego 1928 do marca 1933 roku oj. Cyryl był proboszczem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Iron Riwer w stanie Michigan.
W latach 1933 ? 1934 na krótko objął parafię św. Stanisława w Hofa Park w stanie Wisconsin.
W latach 1934 ? 1937 był wykładowcą na wydziale teologii moralnej w Antonianum we Włoszech. Będąc w Europie miał możliwość odwiedzić ziemię rodzinną. Niestety udało się przyjechać tylko jeden raz. Było to w grudniu 1934r. Spotkał się w rodzinnej Rozmierce (Rosmierka) z najbliższymi oraz z mieszkańcami z okolicznych miejscowości. Odprawiał nabożeństwa, wygłaszał kazania i spotykał się z ludźmi. Interesował się życiem, gospodarką i polityką oraz problemami mieszkańców w najbliższej okolicy. Kazania wygłaszał piękną gwarą śląską, że na Boże Narodzenie w kościele parafialnym w Rozmierzy do komunii św. przystąpili prawie wszyscy parafianie. Nawet ks. proboszcz z Rozmierzy (Rosmiers) Thomas Labusch (1885 ? 1963) był zdziwiony, że aż tylu wiernych przystąpiło do Stołu Pańskiego. Parafianie byli bardzo dumni że w swoich kazaniach przekazywał tyle dobroci i serca. Niemieckie władze faszystowskie zainteresowały się o. Cyrylem. Był śledziony na każdym kroku. Nawet w czasie nabożeństw. Został ostrzeżony przed aresztowaniem i dnia 27 grudnia 1934r. szybko opuścił Rozmierkę i udał się do Włoch.
Dnia 6 lipca 1937r. przełożeni zakonu mianowali oj. Cyryla Piontka komisarzem prowincjonalnym w prowincji Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Ameryce. Tym sposobem został pierwszym kustoszem w tej prowincji.
W sierpniu 1937r. został profesorem prawa kościelnego w klasztorze Matki Boskiej Anielskiej w Green Bay. W latach 1940 ? 1945 był kapelanem domu starców w Manitowoe w stanie Wisconsin.
W lipcu 1945r. na wskutek złego stanu zdrowia oj. Cyryl zrezygnował z pełniących funkcji i został przeniesiony do klasztoru w Green Bay, gdzie miał więcej czasu się oddawać swoim ulubionej nauce w prawie kościelnym, a także brać czynny udział w sądzie diecezjalnym w sprawach małżeńskich (był sędzią od 1930r.).
Przez lata pracy w tym sądzie jako prawnik kościelny i notariusz zyskał sławę w Stanach Zjednoczonych i na świecie. To do niego wpływały bardzo trudne sprawy, a on zawsze umiał znaleźć rozwiązanie dla każdego.
O. Cyryl Piontek zmarł 6 marca 1946r. o godz. 11 w szpitalu św. Wincentego w Green Bay na chorobę serca w wieku 64 lat. Został pochowany w Stanach Zjednoczonych.

Opracował: Piotr Smykała

2012 C Romuald Kubik