Jesteś tutaj

Przez reorganizację dojdzie do likwidacji szkoły i przedszkola w Rozmierce ?!

W środę 23 stycznia 2019 r. o godz. 17 w rozmiereckiej świetlicy rozpoczęło się zebranie w sprawie reorganizacji edukacji w naszej wsi.
Sala świetlicy była wypełniona po brzegi mieszkańcami, którzy na dzień dzisiejszy nie mogę się pogodzić z zamiarem władz gminy w sprawie reorganizacji naszych placówek.
W zebraniu uczestniczyło około 100 mieszkańców z Rozmierki, Jędryń i Podborzan.
W spotkaniu uczestniczyli także: wiceburmistrz Józef Kampa, dyrektor Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek Marzena Staroszczyk oraz komisja oświaty działająca przy Radzie Gminy w Strzelcach Opolskich.
Zebranych przywitał sołtys Joachim Kaczmarczyk, następnie dyrektor szkoły Irena Pachołek przedstawiła na slajdach edukację, kulturę, wyniki, osiągnięcia i sukcesy szkoły.
Na tle innych placówek nasza szkoła wypada bardzo dobrze.
Następnie zabrał głos wiceburmistrz Józef Kampa, który przedstawił na slajdach statystykę edukacji gminy i szkoły w Rozmierce oraz koncepcje zmian w edukacji w gminie Strzelce Opolskie. Statystyka, statystyką, nikt nie przeskoczy, ale czy nie liczy się też człowiek, to my tworzymy społeczność lokalną, która tu mieszka, pracuje i chce się rozwijać.
Może znajdzie się inne rozwiązanie.
Zamysł gminy jest taki, że klasy 4-8 mają być przeniesione do szkoły w Suchej, natomiast klasy 1-3 zostaną na miejscu a przedszkole w Rozmierce do naszej szkoły.
Padły pytanie jakie są koszty tego przedsięwzięcia – odpowiedzi brak. Na pewno koszty będą duże.
Utrzymanie szkoły (uczniowie, nauczyciele, obsługa, remonty itp.) było przeliczane przez pieniądze.
Szkoła nie ma sali gimnastycznej oraz stołówki i to też jest argument do reorganizacji czyli tak naprawdę do likwidacji placówki.
Rodzice uczniów i inni mieszkańcy rozumieją koszty edukacje ale mają żal do władz samorządowych, że wcześniej nie zostali o tym powiadomieni, ponieważ już w 2014 r. został przygotowany plan w tym temacie, który dziś gmina chce wprowadzić szybko w życie.
Padło wiele pytań ze strony mieszkańców i sołtysa, na które częściowo w tym momencie nie było odpowiedzi ze strony władz samorządowych.
Przyszłość naszej placówki szkolnej i przedszkolnej jest realnie zagrożona. Wszystko zależy teraz od głosowania Naszych Radnych – wybranych przez mieszkańców gminy.
Nasi uczniowie z nauczycielami i rodzicami uczestnicą w wielu przedsięwzięciach: Orszak Trzech Króli, Jasełka, Maibaum, dożynki, Dzień Babci i Dziadka, Adwentowe i Świąteczne Spotkania Pokoleń i wielu innych imprezach czy festynach. Istnieje też nasz znany i zasłużony zespół Silesia, w którym występują nasze dzieci i młodzież.
Co będzie w przyszłości? Dzieci i młodzież bardzo są zaangażowane w życiu kulturalnym Rozmierki. Są dumne z tego co robią.
Przez dokonane zmiany wszystko się zmieni – dzieci i młodzież już przestaną przygotowywać swoje występy dla mieszkańców i gości, życie kulturalne może realnie upaść.
Młode małżeństwa czy będą chciały tu mieszkać, nie wiadomo. Czy ktoś będzie chciał u nas zamieszkać też, nie wiadomo.
My mieszkańcy, robimy wiele dla naszej wsi oddolnie, czasem bez wsparcia z zewnątrz a tu mam zaczyna się odbierać coś co funkcjonuje od wielu lat.
Jaka czeka przyszłość Naszej Wsi? Tak naprawdę nikt nie wie.
Zebranie trwało ponad trzy i pół godziny. Każda ze stron miało swoje zdanie i argumenty na ten temat.
Być może mieszkańcy wezmą sprawy swoje ręce, bo przez takie zmiany na pewno dojdzie do całkowitej likwidacji edukacji a powtórnie rozpocząć budowę bazy szkolnej stanie się niemożliwe.
Na koniec coś o naszej edukacji. Pierwsza szkoła w Rozmierce została otwarta w 1736 r. Znajdowała się w rynku, a potem od końca XIX w. w budynku przy ul. Strzeleckiej.
Obecna szkoła została otwarta w 1930 r. Co ciekawe, w latach 1923 – 1939 w tych samych budynkach działała Niemiecka Szkoła Ludowa i Mniejszościowa Szkoła Polska.
Już raz próbowano przenieść naszą szkołę do Suchej pod koniec lat 70. XX w. Wtedy ta koncepcja upadła.
Opracował: Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik