Jesteś tutaj

Ród von Colonna 1685 ? 1703

Herb von Colonna

Był to stary tyrolski ród rycerski. Pierwsze informacje źródłowe o tym rodzie pochodzą już z XII wieku. W 1142 r. został wymieniony Rupert von Fels vel Voels. Pod koniec XV wieku jeden z przedstawicieli rodu, Leonard Fels, za zasługi wojenne we Włoszech otrzymał tytuł barona oraz, od admirała rzymskiego Marco Colonny, akt przyjęcia do rodu Colonnów z prawem używania nazwiska i herbu Colonnów. Od tego czasu ród nosił nazwisko Colonna ? Fels.
W drugiej połowie XVI wieku Caspar II von Colonna ? Fels kupił posiadłości na terenie dzisiejszych Czech. Jego wnuk Caspar III (1594 ? 1666), syn Leonarda, w połowie XVII wieku, częściowo dzięki małżeństwu oraz poprzez nabycie majątków, wszedł w posiadanie wielkich dóbr na Śląsku.
Caspar III Colonna 8 października 1656 r. uzyskał tytuł czeskiego hrabiego. Był właścicielem Toszka (Tost), Pyskowic (Peiskretscham) i Strzelec Wielkich (Gross Strehlitz).
Następnym właścicielem był syn Caspara III, Karl Gustaw von Colonna ( 1630 ? 1686), który w 1665 r. kupił Krośnicę (Kroschnitz) i Borycz (Boritsch) oraz Grodzisko (Grodisko) wraz folwarkiem, Zawadę, Banatki, Kadłub (Kadlub). W 1685 r. zakupił też od Anny Borzinsky z d. Rapatzky wioski: Rozmierka (Klein Rosmiers) wraz z majątkiem, Kuznie, Jędrynie (Jendrin), Osiek (Oschietzka) i folwark Kosice (Koschütz) za 16 tys. talarów. Po jego śmierci, w latach 1686 ? 1695 posiadłości przejęła wdowa Margarethe von Schellendorf.
Potem właścicielem posiadłości strzeleckich został syn Karla Gustawa, Graf Karl Leonard Samuel von Colonna (1674 ? 1752), komornik cesarski i asesor sądu ziemskiego. Jego brat, Graf Christoph Leopold von Colonna (1667 ? 1755), był właścicielem dóbr toszecko-pyskowickich, do niego także należała Krośnica (Kroschnitz) i Borycz (Boritsch) oraz Grodzisko (Grodisko) wraz folwarkiem, Zawada, Banatki, Rozmierz (Gross Rosmierz) i Rozmierka (Klein Rosmierz). 5 listopada 1703 r. Graf Christoph Leopold von Colonna sprzedał podstrzeleckie wioski mężowi swojej siostry Agnes Eleonory, baronowi Johannowi Dittrich von Peterswaldsky.
Przedostatnim właścicielem dóbr strzeleckich w latach 1752 ? 1761 był Norbert Waclaw Franz von Colonna (1706 ? 1761), który był także radcą rejencji w Brzegu (Brieg). Po jego śmierci krótko posiadłościami zarządzała w 1761 r. jego żona Sidonie von Soregi.
Ostatnim właścicielem a zarazem ostatnim męskim przedstawicielem tego rodu był Philipp von Colonna (1755 ? 1807). Do czasu uzyskania pełnoletności ogromnym majątkiem zarządzał Franz von Haraschowsky (1726 ? 1806), który był też jego najbliższym przyjacielem i doradcą.
Philipp von Colonna zmarł 9 lipca 1807 r. w czasie podróży po Węgrzech. Testamentu nie pozostawił. Jego potężny majątek w chwili śmierci był obliczony na ok. 3 miliony talarów. Po długim okresie rządzenia rodu von Colonna wszystkie dobra wraz ze śmiercią ostatniego właściciela przeszły w drodze spadku na inne rody szlacheckie.

Opracował: Piotr Smykała
Bibliografia:
http://www.dokumentyslaska.pl/blazek/herby/litera%20c/colonna.html
Nowack A., Die Reichsgrafen Colonna, Freiherrn von Fels auf Gross Strehlitz, Tost und Tworog in Oberschlesien, Gross Strehlitz 1902
Sękowski R., Herbarz szlachty śląskiej tom I, Katowice 2002
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Opole 2006
Smykała P., Dolna biskupa Cedzicha, Wydawnictwo Silesiana 2008
Smykała P., Grodzisko 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Krośnica i Borycz. Kościół i parafia, Opole 2012

Rok: 

2012 C Romuald Kubik