Jesteś tutaj

Ród von Warlowsky, Schneckenhaus 1642 ? 1650?

Herb von Warlowsky

W 1642 r., u schyłku wojny trzydziestoletniej, dobra szymiszowskie z nieznanej przyczyny przeszły w ręce Wilhelma von Warlowsky. W skład dóbr wchodziły wioski: Sucha (Suchau), Borycz (Boritsch), Grodzisko (Grodiska), Kadłub (Kadlub), Krośnica (Kroschnitz), Osiek (Oschiek) i Rozmierka (Klein Rosmiers). Nie wiadomo jak długo był ich właścicielem. Być może posiadłości te należały do niego tylko w części.
Wilhelm von Warlowsky był książęcym dworzaninem i cesarskim pułkownikiem, protestantem polskiego pochodzenia, który na wojnie trzydziestoletniej (1618 ? 1648) dorobił się dość dużego majątku. W drugiej połowie XVII w. wybudował nowy, wczesnobarokowy pałac i założył park ozdobny w Szymiszowie.
W roku 1670 przejmuje Szymiszów Leopold Wilhelm von Warlowsky, syn Wilhelma, który zmarł w 1700 r. Niestety, nie odziedziczył po ojcu pokaźnego spadku i był właścicielem dosyć ubogim. Po jego śmierci dobra odziedziczyła córka Helena Charlotte von Warlowska, która wyszła w 1701 r. za mąż za Karla von Schneckenhausa z Bogdanowic (Badenau) koło Głubczyc (Leobschutz). Wtedy to nastąpiła niespodziewana zmiana. Na kościół w Szymiszowie i jego potrzeby przekazano znaczną część funduszy. Karl von Schneckenhaus, protestant, przyjął wiarę katolicką i po odnowieniu świątyni protestanckiej zwrócił się do biskupa, by poświęcił do tej pory zamknięty kościół, przemianowany na kaplicę katolicką zamkową. Poświęcenia dokonał w imieniu biskupa ks. dziekan Martin Kaniowitz w roku 1702.
Po krótkim, ale znaczącym pobycie w Szymiszowie, małżonkowie przenieśli się do Kalinowa (Kalinow), gdzie przejęli część miejscowości. Helena Charlotte zmarła w Kalinowie 4 listopada 1725 r., a rok później jej mąż Karl von Schneckenhaus kupił od swojego szwagra Sponara von Blinsdorfa drugą część Kalinowa. Zmarł 10 stycznia 1736 roku.

Opracował: Piotr Smykała
Bibliografia:
Duda H., Sucha. Z dziejów miejscowości i parafii, Opole 2007
http://www.dokumentyslaska.pl/blazek/herby/litera%20w/warlowski.html
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Opole 2006
Smykała P., Szymiszów. Wieś i kościół 1607 ? 2007, Opole 2007
Smykała P., Grodzisko 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Krośnica i Borycz. Kościół i parafia, Opole 2012

Rok: 

2012 C Romuald Kubik