Jesteś tutaj

Rozmierka otrzymała Grant z Fundacji ?Aktywni w regionie? Grupy Górażdże

Ks. Andrzej Kowolik odbiera Grant dla Rozmierki od Jacka Zalewskiego prezesa Zarządu Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.
Ks. Andrzej Kowolik odbiera Grant dla Rozmierki od Jacka Zalewskiego prezesa Zarządu Górażdże Kruszywa Sp. z o.o.

W dniu 10 maja 2012 r. odbyło się posiedzenie Rady Programowej i Zarządu Fundacji Grupy Górażdże ?Aktywni w Regionie?, na którym podjęto uchwały w sprawie przyznania dotacji wnioskodawcom i projektom w ramach pierwszej edycji Programu Grantowego. Fundacja ?Aktywni w Regionie" rozpoczęła działalność na początku 2012 roku. Jej założycielami są trzy spółki wchodzące w skład Grupy Górażdże: Górażdże Cement S.A., Górażdże Kruszywa Sp. z o.o. i Górażdże Beton Sp. z o.o.
Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców miast i gmin, na terenie, których prowadzą swoją działalność, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców województwa opolskiego oraz gmin sąsiadujących z Górażdże Cement S.A.

Do dnia 30 kwietnia br. do Fundacji wpłynęło 110 wniosków. Fundacja przyznała dotacje 34 wnioskodawcom. W obszarze sportu przyznano 15 grantów, kultury i sztuki 7, w obszarze rozwój i promocja regionów 4 oraz 8 grantów w innych statutowych obszarach.
Między innymi Grupa Odnowy Wsi Rozmierka za pośrednictwem naszego ks. proboszcza Andrzeja Kowolika złożyła wniosek do fundacji na renowację figury św. Jana Nepomucena, który został pozytywnie zaopiniowany i otrzymaliśmy dotację w wysokości 7 000, 00 PLN.

Oficjalne podsumowanie pierwszej edycji naboru wniosków i uroczyste przekazanie grantów odbyło się 6 czerwca br. w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach, w którym uczestniczyli między innymi nasz proboszcz Andrzej Kowolik oraz Lider Grupy Odnowy Wsi Rozmierka Józef Suchan.

Na podsumowaniu w Górażdżach, któremu przewodniczył Jan Maćkowiak z Radia Opole, Prezes Zarządu Górażdże Cement S.A. Andrzej Balcerek powitał gości oraz przedstawił cel oraz kierunki działania fundacji, natomiast Prezes Zarządu Fundacji Górażdże Cement S.A. Urszula Proszowska omówiła warunki przyznania dotacji wnioskodawcom oraz projekty, którym przyznano dotacje w ramach pierwszej edycji Programu Grantowego.

Mieszkańcy wsi Rozmierka dziękują Fundacji ?Aktywni w Regionie" Grupa Górażdże za tak wspaniałomyślną pomoc w uratowaniu naszego cennego zabytku. W imieniu mieszkańców i organizacji działających we wsi ks. Andrzej Kowolik wręczył ?Podziękowanie? na ręce Prezes Zarządu Fundacji Górażdże Cement S.A. Urszuli Proszowskiej.

Znowu jak za dawnych czasów mieszkańcy wsi przechodząc obok kapliczki mogą modlić się za wstawiennictwem św. Jana Nepomucena ? każdy w swojej intencji.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik