Jesteś tutaj

SM Elberta (Anna Goczoł)

Anna Goczoł (Goczol) urodziła się 6 sierpnia 1912 roku w Rozmierce (Rosmierka) jako córka Michaela i Marii z d. Kokott.
Szkołę podstawową ukończyła w Rozmierce (Rosmierka). Po jej ukończeniu pomagała rodzicom i pracowała.
Do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu św. Franciszka wstąpiła 12 sierpnia 1933 roku. Śluby zakonne złożyła w dniu 3 maja 1936 roku. Jako dyplomowana pielęgniarka pracowała w Recklinghausen, Horst, Ołdrzychowicach Kłodzkich (Dom Prowincjonalny), Oleśnie, Rudach Wielkich, Kłodzku, Opolu (Dom Pomocy Społecznej), Pokoju i Słupcu. Ostatnie lata swojego życia spędziła w Dobrzeniu Wielkim, gdzie zmarła w dniu 8 lipca 1995 roku w wieku 82 lat.

Opracował: Piotr Smykała

2012 C Romuald Kubik