Jesteś tutaj

SM Jakubina (Julianna Lach)

Julianna Lach urodziła się 23 maja 1894 roku w Rozmierce(Rosmierka) jako córka Jacoba i Josephy zd. Garbella. Pochodziła z wielodzietnej rodziny: miała czterech braci i sześć sióstr. Szkołę podstawową ukończyła w Rozmierce (Rosmierka). Po jej ukończeniu pomagała rodzicom i pracowała, by uzbierać pieniądze na wyprawkę, która była potrzebna do wstąpienia do zakonu. Od lat marzyła o życiu w zakonie. Jednak rodzice, choć pobożnie wychowywali swoje dzieci, nie chcieli się zgodzić. Dopiero jeden z kapłanów przekonał rodziców.
Jako kandydatka wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Szkolnych De Notre Dame w 1917 roku w Bytomiu (Beuthen) i została wysłana do Strumienia, gdzie pomagała w różnych pracach. Nowicjat rozpoczęła 26 kwietnia 1920 roku we Wrocławiu (Breslau). W dniu 3 maja 1921 roku złożyła pierwsze śluby zakonne. Następnie pracowała w Karwinie (Karviná, Karwin, obecnie Republika Czeska), a potem do 1924 roku pracowała w Strumieniu. W latach 1924 ? 1934 pracowała we Lwowie, a potem w Tłumaczu (Tuntschen) koło Kłodzka (Glatz), gdzie pracowała w seminarium nauczycielskim i internacie.
W 1934 roku została powołana na nową placówkę w Morsztynie? w której prowincja otworzyła dom wypoczynkowy dla księży.
SM Jakubina często zapadała na zdrowiu i w 1940 roku przybyła do Widawy (Weide) koło Wrocławia (Breslau), gdzie została poddana operacji, a potem przebywała na rekonwalescencji w Jaworniku (Oberdorf).
W latach 1940 ? 1945 pracowała w Szklarskiej Porębie (Schreiberhau), a następnie 3 lata w Strzelcach Opolskich. Od 1948 roku przebywała w Gliwicach.
Zmarła 31 sierpnia 1972 roku w Gliwicach w wieku 78 lat. Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Gliwicach.

Opracował: Piotr Smykała

2012 C Romuald Kubik