Jesteś tutaj

Sołtysi Rozmierki

Sołtys jest przedstawicielem lokalnej społeczności wiejskiej. Jego rola od średniowiecza ulegała dużym i poważnym zmianom.
W latach 1954-1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a Gromadzką Rada Narodową, natomiast w latach 1973-1990 pomiędzy Gminną Radą Narodową a Naczelnikiem Gminy. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Obecnie na tą funkcję jest wybierany przez mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim. Jego działalność wspiera Rada Sołecka. Uprawnienia sołtysa są regulowane w statucie sołectwa uchwalonym przez Radą Gminy.
Słowo sołtys pochodzi ze słowa niemieckiego (Scholtis, Schulte, Schulze, Schultheiß) - sędzia, który wskazuje winnego. W formie zlatynizowanej scultetus. Sołtys w średniowieczu był mianowany przez właściciela ziemskiego na czele wsi lokowanej na prawie niemieckim. Sołectwo nieraz było dziedziczne ? przechodziło z ojca na syna. Pozycja społeczna i ekonomiczna sołtysa była dosyć mocna i mógł on konkurować nawet z szlachtą. W późniejszych latach istniała możliwość handlu całym sołectwem ? można było je sprzedać i kupić.
W naszym sąsiedztwie, we wsi Rozmierz, sołtys był wymieniony w dokumencie wystawionym przez księżną strzelecką Agnieszkę (Agnes) w 1375 roku. Wymieniony jest w nim jako świadek Gumko (Gumko scultetus Lozmyra). Ciekawostką jest to, że od początku XVII wieku do początku XIX wieku, sołtysami byli przedstawiciele rodziny Kolibaba, którzy przez ponad 200 lat sprawowali tę funkcję dziedzicznie. Potem w 1831 roku sołectwo kupił w drodze licytacji za 862 talary Adam Pierdolla, który później wyemigrował do Teksasu (USA). W 1850 roku sołectwo Rosmierz zostało zakupione przez kupców Pinkusa Apt i Arona Kosterlitz z Strzelec Wielkich (Gross Strehlitz).
Niestety na temat sołtysów z Rozmierki z tego okresu nie zachowały się żadne zapiski. Znamy sołtysów i lata ich władzy od drugiej połowy XIX wieku. Do 1945 roku do sołectwa Rozmierka (Rosmierka, lata 1936-1945 Groß Massdorf) należały także Jędrynie (Jendryn, nazywane także Kolonia Rosmierka, potem Kolonie Groß Massdorf) i Pustkowie (zabudowa między Rozmierką i Podborzanami). Natomiast Podborzany (Waldhäuser, Podborni) były osobnym sołectwem.

Sołtysi Rozmierki od XIX wieku do 1945 roku.

Jakob Gomolla sołtys wsi latach 80. XIX wieku.

Josef Jaskolla sołtys przed 1892 rokiem.

Franz Sklorz był sołtysem w latach 1892-1898

Franz Mros sołtys wsi w latach 1898-1904

Andreas Piontek sołtys w Rozmierce (Rosmierka) w latach 1904 ? 1910

Franz Mros sołtys we wsi w latach 1910-1916

Alexander Hartwing sołtys wsi w latach 1916-1921. Pochodził z Olesna (Rosenberg).
W Rozmierce (Rosmierka) się ożenił i prowadził karczmę.
Po Plebiscycie w 1921 r. wyjechał do Prószkowa (Proskau), gdzie prowadził restaurację Pomologii zaginął w 1945 roku podczas ofensywy wojsk radzieckich koło Pruszkowa.

Josef Kapitza (Józef Kapica 1874-1948) sołtys wsi w latach 1921-1927.

Budowniczy kapliczki (część sakralna wybudowana w latach 1922-1923), organizator szpitala polowego w czasie III powstania śląskiego i organizator szkoły polskiej we wsi.

Franz Piontek (Franciszek Piontek 1883-1977) sołtys w latach 1927-1933

Johann Kurpanik sołtys w latach 1933-1941. Właściciel karczmy.

Hermann Langner funkcję sołtysa pełnił w latach 1941-1945

Sołtysi od 1945 roku do dzisiaj
Urban Piontek (1887-1972) sołtys w latach 1945-1950

Piotr Lipok (1900-1963) sołtys wsi w latach 1950-1956. Z-ca Jacek Goczoł.

Antoni Glinka (1914-2003) sołtys w latach 1956-1959.Opiekun Społeczny wsi.

Stefan Piontek (1907-1984) sołtys Rozmierki w latach 1959-1963

Augustyn Nocoń (1881-1969) sołtys w latach 1963-1967

Jadwiga Lipok sołtys wsi w latach 1967-1977

Franciszek Kozioł (1939-2023) sołtys Rozmierki w latach 1977-1990

Franciszek Długosz funkcję sołtysa pełnił w latach 1990-1998

Józef Kachel (1944-2016) sołtys w latach 1998-2004

Joachim Kaczmarczyk- sołtys wsi od kwietnia 2004 roku.

Skład Rady Sołeckiej Rozmierki w kadencji 2006-2010 wybranej 1 marca 2007 r.:
1. Mróz Jan – przewodniczący,
2. Gorgosz Ernest,
3. Kusidło Norbert,
4. Misz Gabriela,
5. Orzeł Jan (1948-2020),
6. Rudnik Cecylia,
7. Suchan Józef.

Skład Rady Sołeckiej Rozmierki w kadencji 2010-2014:
1. Danuta Cichoń - przewodnicząca
2. Ernest Gorgosz
3. Piotr Krancioch
4. Norbert Kusidło
5. Gabriela Misz
6. Jan Mróz
7. Józef Suchan

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2014-2018 wybranej 13 lutego 2015 roku:
1. Danuta Cichoń - przewodnicząca
2. Piotr Smykała - sekretarz
3. Ernest Gorgosz - członek
4. Jarosław Kusidło - członek
5. Norbert Kusidło - członek
6. Gabriela Misz - członek
7. Józef Suchan - członek

Skład Rady Sołeckiej w kadencji 2018-2023 wybranej 5 kwietnia 2019 roku:

1. Danuta Cichoń - przewodnicząca od 3 lutego 2011 r. - 27 lipca 2020 r. zrezygnowała z pełnionej funkcji.
Od 2003 r. była aktywnym działaczem społecznym.

2. Agnieszka Hermasz - sekretarz
3. Karina Pandel - członek
4. Jarosław Kusidło - członek
5. Gabriela Radziej - członek
6. Zbigniew Rudnik - członek
7. Józef Suchan - członek

Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006
Smykała P., zbiory własne

kategoria: 

2012 C Romuald Kubik