Jesteś tutaj

Święty Mikołaj w Kościele Rozmierce

W Rozmierce jest już tradycją jak co roku 6 grudnia 2019 r po wieczornej mszy świętej roratnej do kościoła przybył Św. Mikołaj z upominkami dla dzieci z Rozmierki, Jędryń i Podborzan – którego przywitał nasz Ks. Proboszcz.

Wszystkie dzieci otrzymały duże paczki ze słodyczami z rąk św. Mikołaja.
Najpierw prezenty dostały te najmłodsze dzieci, następnie dzieci z przedszkola oraz kolejno uczniowie ze szkoły podstawowej. Radości nie było końca. Dzieci dziękowały Św. Mikołajowi śpiewając piosenki.
Jak wygląda prawdziwa historia św. Mikołaja.
Prawdziwy Święty Mikołaj
Prawdziwy Święty Mikołaj przyszedł na świat w bogatej rodzinie, ok. 270 r. w Patarze w dzisiejszej Turcji. Jego rodzice – Nonna i Teofan, byli gorliwymi chrześcijanami i oprócz bogactwa, przekazali jedynemu synowi najcenniejszy dar – wiarę. Imię Nikolas oznacza „Zwycięzca narodów”. Mimo majętności, która go otaczała, Mikołaj prowadził raczej ascetyczny tryb życia – pościł w każdą środę i piątek już od najmłodszych lat. To, co wyróżniało go jako młodzieńca od innych, była szczególna wrażliwość na ludzką biedę i krzywdę. Później już jako biskup Miry, św. Mikołaj zasłynął swoją dobrodusznością i wrażliwością. Dobroć to tylko jedna strona życia św. Mikołaja – drugą była żelazna i konsekwentna wiara. Podczas swojego życia rozdawał swój majątek biednym i potrzebującym. Zmarł, jak mówi tradycja, 6 grudnia między rokiem 345 a 352 r. w wieku prawie 70 lat. Jego ciało pochowano w Mirze gdzie był Biskupem i zostało tam aż do 1087 roku.. Po śmierci św. Mikołaja wiele opowiadano o nim. Na przykład jak to Mikołaj swoją modlitwą uratował rybaków przed utonięciem w czasie gwałtownej burzy w czasie swojej pielgrzymki do Ziemi Świętej. Z tego powodu jest także uznawany za patrona marynarzy i rybaków. Św. Mikołaj stał się również patronem bardzo wielu miejsc: miast, regionów i krajów,. Relikwie św. Mikołaja z Myry zostały przywiezione 9 maja w 1087 r. do włoskiego Bari przez marynarzy, chroniąc je przed podbojem miasta przez muzułmanów. Niebawem św. Mikołaj stał się również patronem Bari, które było wówczas największym miastem nad Adriatykiem. W 1089 roku, papież Urban II poświęcił grobowiec świętego w bazylice jego imienia.

Mikołaj swoim życiem oraz uczynkami zasłużył sobie na łaskę u Boga . Został mianowany Świętym. Od tego czasu co roku Święty Mikołaj - jako wysłannik - 6 grudnia przybywa do nas a w szczególności do wszystkich dzieci - dziękując za wiarę oraz dobre uczynki oraz nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę. Przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego.

Mikołajki zorganizowano dzięki zaangażowaniu Ks. Proboszcza Kamila, Sołtysa i Rady Sołeckiej z Rozmierki, Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Rozmierka, Grupie Odnowy Wsi, Mniejszości Niemieckiej DFK Rozmierka, Sołtysa Jędryń
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik