Jesteś tutaj

Wizyta gości z województwa Pomorskiego

Goście z Pomorza z gminy Gniewino (powiat wejherowski), Czarna Dąbrówka (powiat bytowski) i Pruszcz Gdański (powiat gdański).

Dziś do południa w naszej wsi byli goście aż z Pomorza z gminy Gniewino (powiat wejherowski), Czarna Dąbrówka (powiat bytowski) i Pruszcz Gdański (powiat gdański).
Goście przyjechali na Opolszczyznę na konferencję samorządowców całego kraju odbywającą się w Kamieniu Śląskim.
Przy tej okazji chcieli poznać nasze wioski. Odwiedzili w naszej gminie Rozmierz, Rozmierkę i Kadłub oraz Strzelce Opolskie.

W Rozmierce z podziwem i zachwytem obejrzeli obiekt sportowy, łącznie zapleczem. Byli pod wrażeniem.
Gościom zaprezentowaliśmy obszerną prezentację multimedialną naszej wsi, prac i dokonań oraz zadań na przyszłość.
Następnie sołtys odpowiadał na pytania uczestników, a potem rozmawialiśmy w kuluarach na wszelkie tematy.

Stare przysłowie mówi: ?przez żołądek do serca?. Nasze panie z Grupy Odnowy Wsi przygotowały poczęstunek.
Goście delektowali się tradycyjnymi śląskimi wyrobami ? kiełbasą, krupniokami, salcesonem, pasztetem, smalcem oraz chlebem.
Wszystko pochodziło od naszych wytwórców z Rozmierki ? masarni Gminnej Spółdzielni i piekarni Ewy Winnik.
Poczęstunkiem byli bardzo zachwyceni.

W naszej wsi i w pozostałych miejscowościach gościli:
Gmina Gniewino;
? Dietrich Krzebietke ? przewodniczący Rady Gminy,
? Genowefa Rutz ? skarbnik gminy,
? Mariola Kwaśniewska ? sekretarz gminy,
? Teresa Kaczmarek ? sołtys wsi Kostkowo i radna gminy,
? Elżbieta Fiedorowicz ? radna gminy,
? Marian Orzeł ? radny gminy,
? Marek Ruc ? radny gminy,
? Andrzej Miedziak ? sołtys wsi Rybno i radny gminy,
? Jan Przepióra ? sołtys Gniewina i radny gminy,
? Dariusz Majtacz ? sołtys wsi Mierzyno,
? Grażyna Baranowska ? pracownik urzędu gminy, inspektor ds. obywatelskich,
? Waldemar Szczypior ? dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki oraz Kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej,

Gmina Pruszcz Gdański;
? Marek Kowalski ? Przewodniczący Rady Gminy,
? Andrzej Bożyk ? z-ca Wójta
? Karol Karc ? radny gminy,
? Danuta Kraszewska ? prezes Stowarzyszenia Twórców Przystanek Sztuka,
? Jan Pawul ? radny gminy,
? Małgorzata Osowska ? radna gminy,
? Marzena Maciuk ? pracownik urzędu gminy,
? Grzegorz Antoni Cwaliński ? dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
? Emilia Grzyb ? prezes Lokalnej Grupy Działania ?Trzy Krajobrazy?,
? Danuta Czerwińska ? sołtys wsi Rokitnica i radna gminy,
? Renata Rusztyn ? sołtys wsi Roszkowo i radna gminy,

Gmina Czarna Dąbrówka;
? Józef Natkaniec ? Przewodniczący Rady Gminy i sołtys Czarnej Dąbrówki,
? Magdalena Wesółka ? specjalista ds. kultury, turystyki i promocji gminy oraz koordynator świetlic środowiskowych,
? Agnieszka Pluskota ? prezes Stowarzyszenia ?Rokitnik?,
? Agnieszka Ciszewska ? kierownik referatu Programów Unijnych,
? Anna Paul ? instruktor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki,

Opiekę nad gośćmi sprawował Rafał Nowowiejski z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Spotkanie zostało przygotowane przez Sołtysa i Grupę Odnowy Wsi Rozmierka.
Z Rozmierki i gminy uczestniczyli: Joachim Kaczmarczyk ? sołtys Rozmierki, Zofia Habasz ? sołtys Jędryń i radna gminy Strzelce Opolskie, Józef Kachel ? radny gminy Strzelce Opolskie oraz Bernard Kusidło ? kierownik referatu rolnictwa, Sylwia Wieczorek ? pracownik referatu rolnictwa, Magdalena Żelazna ? sekretarz gminy Strzelce Opolskie.
Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

2012 C Romuald Kubik