Jesteś tutaj

Zapraszamy mieszkańców na zebranie w sprawie podziału środków z funduszu sołeckiego

Wszystkich mieszkańców zapraszamy na zebranie wiejskie, które się odbędzie w czwartek 25 września 2014 roku w świetlicy wiejskiej.
Jest to bardzo ważne zebranie, ponieważ do września bieżącego roku trzeba zatwierdzić wniosek o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.
To my mieszkańcy mamy wpływ na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego a potrzeb i zadań jest dużo. Dlatego zapraszamy mieszkańców sołectwa Rozmierki na dyskusję i podział pieniędzy z funduszu.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik