Jesteś tutaj

Zapraszamy na zebranie mieszkańców sołectwa Rozmierka - czwartek 25 lutego 2016 roku

Zgodnie ze Statutem sołectwa ROZMIERKA /§ 4 pkt 3/ zwołuję zebranie mieszkańców w dniu 25 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej o godzinie 18.00

W przypadku małej frekwencji ustala się II termin zebrania na godzinę 18.30 /§ 9 pkt 2/

Tematem zebrania będzie sprawozdanie z działalności sołtysa, rady sołeckiej i lidera odnowy wsi za rok 2015, zamierzenia i plany na rok 2016 oraz sprawy związane z podłączaniem posesji do sieci kanalizacyjnej.

Prosi się mieszkańców o punktualne i liczne uczestnictwo.

Sołtys wsi Rozmierka

Rozmierka, dnia 18 lutego 2016 roku

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik