Jesteś tutaj

Zebranie mieszkańców - 26.09.2022

Zgodnie ze Statutem sołectwa oraz ustawą o funduszu sołeckim,
zwołuję zebranie mieszkańców w dniu 26 – 09 – 2022 r. (poniedziałek)
w świetlicy wiejskiej w ROZMIERCE
w I terminie o godz. 18,15 oraz w II terminie po upływie 15 minut.

Tematem zebrania będzie:
- sprawozdanie Rady Sołeckiej za 2021r.
- uchwalenie wniosku sołectwa w sprawie funduszu sołeckiego na 2023 r.
- sprawy bieżące.

Prosi się mieszkańców o punktualne i liczne uczestnictwo.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik