Jesteś tutaj

Zebranie Sprawozdawcze DFK Rozmierka za rok 2011

W świetlicy wiejskiej w Rozmierce 2 lutego 2012 r. odbyło się zebranie DFK Rozmierka, w którym brało udział 33 członków DFK.
W zebraniu wzięli udział także goście: Zofia Habasz ? sołtys wsi Jędrynie i radna w gminie Strzelce Opolskie oraz Jan Bytomski ? prezes Zarządu OSP Rozmierka i członek Zarządu OSP Strzelce Opolskie.
Zebraniu przewodniczył Józef Kachel ? sekretarz koła DFK Rozmierka. Uczestniczy zebrania zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności za rok 2011 i udzielili absolutorium Zarządowi Koła DFK Rozmierka. Sprawozdanie dotyczyło min. uczestnictwa członków w współorganizacji imprez oraz w wycieczkach, współpracy z zespołem Silesia. Przypomniano również o możliwości przekazania 1%podatku na DFK Rozmierka.

Na koniec zaproponowano plan pracy koła DFK Rozmierka na 2012 rok:
1. Dalsza i owocniejsza współpraca z organizacjami działającymi w naszej wsi.
2. Regularne zebrania zarządu oraz członków.
3. Realizacja zadań statutowych.
4. Udział w pracach społecznych na terenie wsi.
5. Staranie się o zwiększenie liczby członków koła DFK.
6. Współudział w organizowaniu spotkań i imprez okolicznościowych: Dzień Seniora, Dzień Matki, Dzień Dziecka (Piknik - mama, tata i ja), Festyn Sportowy, Mikołajki, Spotkanie Adwentowe Pokoleń itp.
7. Pomoc zespołowi Silesia w uzyskaniu funduszy (TSKN-Opole) na stroje.
8. Pomoc w utrzymaniu strony internetowej z folderem DFK Rozmierka.
9. Spisanie historii powstania DFK ? Rozmierka.
10. Założenie Kroniki działalności DFK ? Rozmierka.
11. Zorganizowanie występów zespołu Silesia z okazji 20-lecia działalności.
12. Zorganizowanie festynu ? Drzewko Majowe (Maibaum).
13. Zorganizowanie pomocy finansowej w wydaniu folderu i emblematów dla zespołu Silesia.
14. Wycieczka do SEBASTIANEUM SILESIACUM w Kamieniu Śląskim.
15. Zorganizowania wycieczki rowerowej do leśniczówki Jaźwin.
16. Zorganizowanie wycieczki rowerowej do zamku myśliwskiego Malepartus w Kątach koło Zawadzkiego.
17. Indywidualny wyjazd na Górę św. Anny na Zjazd Mniejszości Niemieckiej.
18. Zorganizowanie ogniska wraz z pieczeniem kiełbasy.

Obecny skład Zarządu Koła DFK Rozmierka:

? Jan Mróz ? przewodniczący zarządu
? Józef Suchan ? zastępca przewodniczącego
? Joachim Kaczmarczyk ? skarbnik
? Józef Kachel ? sekretarz
? Karina Pandel ? członek zarządu
? Bożena Tarliński ? członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

? Ernest Gorgosz ? przewodniczący komisji
? Irena Grabolus ? członek komisji
? Renata Krupa ? członek komisji

Rok: 

2012 C Romuald Kubik