Jesteś tutaj

Zebranie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020

Zgodnie ze Statutem sołectwa oraz ustawą o funduszu sołeckim, zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców w dniu 25.09.2019 r. (środa)
w sali świetlicy wiejskiej, przy ul. Szkolnej w I terminie o godz. 18:00 oraz w II terminie po upływie 15 minut.

Tematem zebrania będzie uchwalenie wniosku sołectwa w sprawie funduszu sołeckiego.
Prosi się mieszkańców o punktualne i liczne uczestnictwo.
Sołtys

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik