Jesteś tutaj

Zebranie wiejskie w Rozmierce

Dnia 25 września 2012 r. w Świetlicy Wiejskiej w Rozmierce odbyło się zebranie wiejskie z mieszkańcami. W zebraniu uczestniczyło 23 mieszkańców. Zebranie otworzył sołtys Joachim Kaczmarczyk. Zebraniu przewodniczył Bernard Kusidło, a protokolantem, Przewodnicząca Rady Sołeckiej ? Danuta Cichoń. W zebraniu uczestniczyli także: Józef Kachel ? Radny Miejski i Józef Suchan ? Lider Odnowy Wsi.

Tematem zebrania było przyjęcie nowego Statutu Sołectwa i zatwierdzenie wniosku o przyznanie ze środków z Funduszu Sołeckiego na realizację zadań służących poprawie warunków życia mieszkańców.

Rada Sołecka zgłosiła sześć zadań do realizacji z Funduszu Sołeckiego:
1. Utrzymanie terenów zielonych,
2. Utrzymanie i naprawa dróg i chodników,
3. Fundusze na Świetlicę Wiejską,
4. Zadaszenie na boisku,
5. Promocja i wizerunek wsi (witacze),
6. Dożynki parafialne w 2013 roku.

Mieszkańcy przyjęli uchwałą wniosek Funduszu Sołeckiego i nowy Status Sołectwa jednogłośnie.
Teraz te dwie przyjęte uchwały będą rozpatrywane przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik