Jesteś tutaj

26.03.2017 II DROGA KRZYŻOWA ULICĄ POLNĄ W ROZMIERCE

To już II DROGA KRZYŻOWA W ROZMIERCE

Trwa okres Wielkiego Postu podczas którego przygotowujemy się by duchowo przeżyć Święta Wielkanocne - ZMARTWYCHWSTANIE JESUSA CHRYSTUSA!

Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Droga Krzyżowa składa się z rozważań nad czternastoma stacjami - czternastoma najważniejszymi momentami ostatniej drogi Jezusa. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp.
Droga Krzyżowa w dzisiejszej formie bierze swój początek z drogi, którą przeszedł Jezus Chrystus z wyrokiem śmierci począwszy od pałacu Piłata na Golgotę. Fakt ten wycisnął niezatarte wrażenie na Jego uczniach, niewiastach i innych kochających Go osobach, które towarzyszyły Mu na miejsce stracenia. Męka i śmierć Jezusa odbiła się szerokim echem w ówczesnej Palestynie, a także poza jej granicami. Przekazywana była następnym pokoleniom pragnącym w każdym wieku zobaczyć miejsca uświęcone najdroższą Jego Krwią. Już w pierwszych wiekach znajdowali się chrześcijanie, którzy grupowo lub indywidualnie pielgrzymowali do Ziemi Świętej rozważając mękę Zbawiciela na tych miejscach, gdzie On był męczony i zabity.

Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy

Także i my umożliwiliśmy naszym mieszkańcom oraz przybyłym gościom po raz drugi w historii naszej wsi, wzięcie udziału w niezwykłych rozważaniach Męki Pańskiej- Drodze Krzyżowej ulicą Polną naszej wsi. Każdy z przedstawicieli danej grupy (mężczyźni, kobiety, Marianki, szafarze, Trzeci zakon Św. Franciszka, Róże Różańcowe, młodzież oraz inne grupy) miały możliwość uniesienia KRZYŻA i przebycia drogi, którą pokonujemy często, jednakże tym razem z modlitwą w sercu!
Modlitwa jak nakazuje zwyczaj przy każdej stacji zaczynała się od obwieszczenia numeru i nazwy stacji. Następnie wszyscy klękali, kapłan mówił "Chwalimy Cię Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie", a uczestnicy odpowiadali- "Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył". Następnie przedstawiciele naszej młodzieży przedstawiali krótkie rozważania dotyczące konkretnego wydarzenia ze danej stacji i jego interpretację, po czym odmawiano modlitwy. Między stacjami wierni śpiewali "Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami".

I Stacja: Pan Jezus na śmierć skazany
II Stacja: Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona
III Stacja: Pan Jezus upada pod krzyżem
IV Stacja: Jezus spotyka Matkę swoją
V Stacja: Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż
VI Stacja: Św. Weronika ociera chustą twarz Jezusowi
VII Stacja: Jezus drugi raz upada pod krzyżem.
VIII Stacja: Jezus pociesza płaczące niewiasty
IX Stacja: Jezus po raz trzeci upada pod krzyżem
X Stacja: Jezus z szat obnażony
XI Stacja: Jezus do krzyża przybity
XII Stacja: Jezus na krzyżu umiera
XIII Stacja: Jezus zdjęty z krzyża
XIV Stacja: Jezus złożony w grobie

Nasza Droga Krzyżowa w której wzięło udział ponad 200 osób trwała ponad godzinę i zakończyła się prawie już o zmierzchu ostatnią stacją na naszej górce koło ?Remizy?
Drodzy mieszkańcy oraz przybyli goście myślimy iż ta druga nasza Droga Krzyżowa pozwoliła nam
rozważyć trud i mękę Pańską w drodze na Golgotę, przyciągnęła do podjęcia przez każdego z nas dobrego kierunku postępowania, ofiary i miłości dla innego człowieka , niesienia swojego krzyża w życiu codziennym oraz wypełnianiu swoich codziennych chrześcijańskich zadań i obowiązków a także jeszcze bardziej zintegrowała nasze pokolenia.

Panie Jezu, proszę Cię o serce pokorne i czyste, bym podczas rozważania tej drogi krzyżowej doświadczał Twojego Miłosierdzia, na nowo odkrył i realizował uczynki miłosierdzia względem siebie oraz bliźnich.

opracował
JS

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik