Jesteś tutaj

Herb i pieczęć

Herb i flaga wsi Rozmierka

Herb wsi Rozmierka z 2012 roku

W styczniu 2012 r. z inicjatywy członków Odnowi Wsi podjęto decyzję o odtworzeniu herbu wsi Rozmierki oraz zaprojektowano flagę Rozmierki. Zadania tego się podjął mieszkaniec Rozmierki ? Piotr Smykała, który zaprojektował herb i flagę. Projekt graficzny herbu wykonał Romuald Kubik.
W tym celu podjęto pracę nad uchwaleniem herbu. Z kontaktowałem się (Piotr Smykała) z Komisją Heraldyczną z siedzibą w Warszawie i otrzymałem informację telefoniczną od jednego z członków komisji, że sołectwo nie jest jednostką samorządu terytorialnego i nie będzie wydana żadna opinia w tej sprawie.
Członek komisji pochwalił działania lokalnej społeczności oraz naszą inicjatywę w tej sprawie.
Zaznaczył także, że warto by wykonać herb zgodnie z zasadami heraldyki i faktów historycznych związanych z naszą wioską.

kategoria: 
Rok: 

Pieczęć gminy ? sołectwa Rozmierka

Odcisk pieczęci powstał w drugiej połowie XVIII wieku ok. 1776 roku. W pieczęci u góry znajdował się napis w języku niemieckim ?GEMEINDE ROSMIERKA? - w tłumaczeniu gmina/sołectwo Rozmierka. Na dolnej krawędzi widniał napis ?KREIS GR: STREHLITZ? - w tłumaczeniu powiat Strzelce Wielkie. W środku pieczęci po prawej stronie znajdują się trzy kwiaty lnu i gołąb w locie.
Później pieczęć miała pełny napis ?KREIS GROSS STREHLITZ? - w tłumaczeniu powiat Strzelce Wielkie (obecnie Strzelce Opolskie). W odcisku pieczęci z 1930 roku zamiast trzech łodyg z kwiatami lnu, były cztery łodygi.
Pieczęć była używana do 1936 roku kiedy w wyniku decyzji administracyjnej, zastąpiono ją inną. Starą pieczęć zniszczono lub zaginęła.
Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:

Wilpert O., Kutzner P., Die Wappen der Oberschlesischen Landesgemeinden. Oberschlesiche Heimat. Kreis Gross Strehlitz. Oppeln 1909.

Smykała P., zbiory własne.

kategoria: 

2012 C Romuald Kubik