Jesteś tutaj

Na starej pocztówce

Rozmierka (Rosmierka).

Rozmierka (Rosmierka). Pocztówka wysłana w 1906 roku. Po lewej u góry poczta i szkoła (obecnie dom mieszkalny i dwa sklepy). Po prawej u góry sklep kolonialny i rzeźniczy od Franza Markietona (obecnie dom mieszkalny), w lewym dolnym rogu karczma prowadzana przez Franza Schymitzka (obecnie dom mieszkalnym z nieczynną karczmą pod Kasztanami), w prawym dolnym rogu Urząd Hrabiowski od Strachwitza (budynek przebudowany na mieszkania). Wydawca pocztówki ? Paul Venediger z Opola (Oppeln).

Rozmierka (Rosmierka)

Rozmierka (Rosmierka). Pocztówka z końca XIX wieku. Wysłana w 1905 roku. U góry z lewej strony karczma dzierżawiona przez Woitallę (obecnie dom mieszkalnym z nieczynną karczmą pod Kasztanami), w prawym górnym rogu szkoła (obecnie dom mieszkalny i dwa sklepy). Na dole z prawej sklep od Machonia (obecnie dom mieszkalny). Wydawca Georg Hübner z Strzelec Wielkich (Gross Strehlitz).

Pozdrowienia z Rozmierki (Gruß aus Rosmierka).

Pozdrowienia z Rozmierki (Gruß aus Rosmierka). Pocztówka wysłana w 1931 roku. U góry ?Karczma pod Dębem? od Wilhelma Joscha i sklep kolonialny od Paula Parusela (obecnie dom mieszkalnym z nieczynną karczmą pod Kasztanami). W lewym dolnym rogu szkoła (tu uczyły się dzieci w szkole polskiej i niemieckiej), w prawej strony stacja kolejowa (czynna w latach 1912 ? 2000). Wydawca Fritz Mittman z Wrocławia (Breslau).

Pozdrowienia z Rozmierki (Gruß aus Rosmierka)

Pozdrowienia z Rozmierki (Gruß aus Rosmierka). Pocztówka wysłana w 1936 roku. W lewym górnym rogu karczma i sklep od Kurpanika (obecnie dom mieszkalnym z nieczynną karczmą pod Kasztanami), obok u góry nowa szkoła oddana do użytku w 1930 roku (obecnie PSP Rozmierka). W lewym dolnym rogu sklep rzeźniczy od Valentego Biniek oraz siedziba władzy (obecnie dom mieszkalny), obok z prawej strony sklep Marthy Burczyk i sklep rzeźniczy P. Mojsy (obecnie dom mieszkalny przy ul. Jemielnickiej). Wydawca G. Buchta z Opola (Oppeln).

Rozmierka ? Jędrynie (Rosmierka ? Jendrin).

Rozmierka ? Jędrynie (Rosmierka ? Jendrin). Pocztówka około 1930 roku. W lewym górnym rogu sklep od P. Kachel (obecnie dom mieszkalny, wtedy tu znajdowała się Prywatna Szkoła Polska w latach 1930 ? 1939), obok u góry szkoła niemiecka. W lewym dolnym rogu skrzyżowanie z krzyżem kamiennym, obok u dołu stacja kolejowa w Rozmierce (Rosmierka). Do 1945 roku Jędrynie administracyjnie należało do Rozmierki. Po 1945 roku utworzono osobne sołectwo. Wydawca R. Walla z Kamienia Śląskiego (Gross Stein).

Pozdrowienia z Rozmierki (Gruss aus Groß Maßdorf).

Pozdrowienia z Rozmierki (Gruss aus Groß Maßdorf). Nazwa wsi zmieniona z polecenia władz faszystowskich. Pocztówka z około 1937 roku. W lewym górnym rogu sklep od Ewalda Pawlitzkiego (obecnie dom mieszkalny przy ul. Jemielnickiej), obok u góry stacja kolejowa (czynna w latach 1912 ? 2000). W lewym dolnym rogu karczma od Kurpanika (obecnie dom mieszkalnym z nieczynną karczmą pod Kasztanami), obok u dołu nowa szkoła oddana do użytku w 1930 roku (obecnie PSP Rozmierka). Wydawcą pocztówki był Johann Titz z Wysokiej (wtedy Hohenkirch).

Rok: 

2012 C Romuald Kubik