Jesteś tutaj

Sołtysi

Sołtysi Rozmierki

Sołtys jest przedstawicielem lokalnej społeczności wiejskiej. Jego rola od średniowiecza ulegała dużym i poważnym zmianom.
W latach 1954-1972 sołtys był pośrednikiem między mieszkańcami wsi a Gromadzką Rada Narodową, natomiast w latach 1973-1990 pomiędzy Gminną Radą Narodową a Naczelnikiem Gminy. Od 1990 roku sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Obecnie na tą funkcję jest wybierany przez mieszkańców wsi na zebraniu wiejskim. Jego działalność wspiera Rada Sołecka. Uprawnienia sołtysa są regulowane w statucie sołectwa uchwalonym przez Radą Gminy.

kategoria: 

2012 C Romuald Kubik