Jesteś tutaj

Powołania zakonne i kapłańskie z Rozmierki

SM Prospera (Apolonia Sklorz)

Apolonia Sklorz urodziła się 29 stycznia 1904 roku w Rozmierce (Rosmierka) jako córka Konstantyna i Albiny z d. Ciollek. Ojciec był gajowym w Rozmierce.
W latach 1910 ? 1917 uczęszczała do katolickiej szkoły podstawowej w Rozmierce. Po jej ukończeniu pomagała rodzicom i pracowała.

SM Meinulfa (Berta Sklorz)

Berta Sklorz urodziła się 30 kwietnia 1908 roku w Rozmierce (Rosmierka) jako córka Konstantyna i Albiny zd. Ciollek. Była rodzoną siostrą Apoloni.
W latach 1914 ? 1922 roku uczęszczała do niemieckiej szkoły ludowej w rodzinnej wsi. Szkołę podstawową ukończyła w Rozmierce (Rosmierka). Po jej ukończeniu pomagała rodzicom i pracowała.
Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej Poczętej (Śląskie) 24 lutego 1931 roku. Profesję zakonną złożyła 22 października 1932 roku. Siostra Maria Meinulfa jako młoda profeska na początku przebywała w Domu Nowicjackim w Porębie (Poremba). Od 19 lutego 1933 roku pracowała wśród ułomnych i starców w Sośnicy. W 1937 roku złożyła egzamin na wykonywanie zawodu pielęgniarki w Strzelcach Wielkich (Gross Strehlitz).
Dnia 20 października 1937 roku została przeniesiona do domu zakonnego w Różance (Rosenthal) koło Bystrzycy Kłodzkiej (Habelschwerdt).

SM Elberta (Anna Goczoł)

Anna Goczoł (Goczol) urodziła się 6 sierpnia 1912 roku w Rozmierce (Rosmierka) jako córka Michaela i Marii z d. Kokott.
Szkołę podstawową ukończyła w Rozmierce (Rosmierka). Po jej ukończeniu pomagała rodzicom i pracowała.
Do Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu św. Franciszka wstąpiła 12 sierpnia 1933 roku. Śluby zakonne złożyła w dniu 3 maja 1936 roku. Jako dyplomowana pielęgniarka pracowała w Recklinghausen, Horst, Ołdrzychowicach Kłodzkich (Dom Prowincjonalny), Oleśnie, Rudach Wielkich, Kłodzku, Opolu (Dom Pomocy Społecznej), Pokoju i Słupcu. Ostatnie lata swojego życia spędziła w Dobrzeniu Wielkim, gdzie zmarła w dniu 8 lipca 1995 roku w wieku 82 lat.

Opracował: Piotr Smykała

SM Jakubina (Julianna Lach)

Julianna Lach urodziła się 23 maja 1894 roku w Rozmierce(Rosmierka) jako córka Jacoba i Josephy zd. Garbella. Pochodziła z wielodzietnej rodziny: miała czterech braci i sześć sióstr. Szkołę podstawową ukończyła w Rozmierce (Rosmierka). Po jej ukończeniu pomagała rodzicom i pracowała, by uzbierać pieniądze na wyprawkę, która była potrzebna do wstąpienia do zakonu. Od lat marzyła o życiu w zakonie. Jednak rodzice, choć pobożnie wychowywali swoje dzieci, nie chcieli się zgodzić. Dopiero jeden z kapłanów przekonał rodziców.

SM Rudolfina (Paulina Wójcik)

Paulina Wójcik (Wojczik) urodziła się 28 marca 1895 roku w Rozmierce (Rosmierka) jako córka Lorenza i Marii z d. Paterok. Była siostrą rodzoną prof. Henryka Wójcika. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Rozmierce (Rosmierka) pomagała rodzicom w domu i pracowała na wyprawkę do wstąpienia do zakonu.

SM imię? (Marcjanna Piontek)

Marcjanna Piontek urodziła się 21 stycznia 1887 roku w Rozmierce (Rosmierka) jako córka Johanna i Marianny z d. Hermasch. Była siostrą prof. dr o. Cyryla Piontka i SM Iwony (Agnieszka Piontek).
Pracowała w Wiedniu między innymi w szpitalu wojskowym w czasie I wojny światowej (1914 ? 1918) przy rannych. Tam też zmarła na tyfus ok. 1917 roku.
Na dzień dzisiejszy nie ustalono do którego wstąpiła Zgromadzenia.

Opracował: Piotr Smykała

SM Iwona ? (Agnieszka Piontek)

Agnieszka (Agnes) Piontek urodziła się 29 grudnia 1884 roku w Rozmierce (Rosmierka) jako córka Johanna i Marianny z d. Hermasch. Była siostrą prof. dr o. Cyryla Piontka i Marcjanny Piontek.
Pracowała w Krakowie, gdzie zmarła ok. 1975 roku i tam też została pochowana.
Na dzień dzisiejszy nie ustalono do którego wstąpiła Zgromadzenia.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Ks. Alojzy Greipel (Alois Greipel)

Ks. Alois Greipel urodził się 7 kwietnia 1930r. w Opolu (Oppeln) jako syn Johanna i Valeski z d. Bieniek. Pochodził z Podborzan (Waldhäuser) z wielodzietnej rodziny z wielkiego gospodarstwa o dużych tradycjach rolniczych. Część Podborzan należała i do dziś należy do parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
Po ukończeniu wykształcenia podstawowego i średniego oraz zdaniu matury podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął w Nysie dnia 19 czerwca 1955r. Mszę prymicyjną odprawił 21 czerwca 1955r. w kościele św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
W latach 1955 ? 1961 był wikarym w parafii św. Jacka w Bytomiu. Potem w 1961r. został administratorem parafii w Łączniku a następnie był proboszczem tej parafii. Był też dziekanem dekanatu.

Ks. Alfred Klimek (1936-2015)

Alfred Klimek urodził się 17 lipca 1936r. w Rozmierce (Rosmierka, Gross Massdorf) jako syn Franza i Gertrudy z d. Schedlowky. Rodzice Alfreda po ślubie w 1935r. zamieszkali w Rozmierce w majątku, gdzie teść Franza, Paul Schedlowsky był zarządcom gospodarczym u Alfreda Grafa Strachwitza.
W 1937r. rodzina przeniosła się do Leśnicy rodzinnego miasta ojca. Alfred Klimek w dzieciństwie stracił ojca. Franz Klimek 11 lutego 1945r. został internowany do Związku Radzieckiego, gdzie zmarł z głodu 23 kwietnia tego roku w Krzywym Rogu.
Alfred Klimek po ukończeniu szkoły podstawowej, zdaniu matury, wstąpił do seminarium duchownego, które ukończył w 1963 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 roku w Opolu z rąk ks. bp. Franciszka Jopa. Mszę prymicyjną odprawił 25 czerwca 1963 roku w Leśnicy, oraz drugą w Rozmierzy w tym samym miesiącu.

O. Amadeusz OFM (Josef Piontek)

O. Amadeusz Piontek (Josef Piontek) urodził się w Rozmierce(Rosmierka) dnia 16 marca 1911r. jako syn Franza i Anny z d. Piontek. Josef Piontek był bratankiem o. Cyryla Piontka.
Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej podjął zawodową służbę w niemieckim wojsku. W 1938r. wyjechał do USA do o. Cyryla Piontka, który namawiał go do porzucenia munduru wojskowego i przyjazdu.
Dnia 15 sierpnia 1945r. wstąpił do zakonu franciszkanów, a dnia 24 maja 1947r. przyjął święcenia subdiakonatu. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1947r.
O. Amadeusz Piontek zmarł 27 listopada 1982r. w wieku 71 lat w USA.

Opracował: Piotr Smykała

Strony

2012 C Romuald Kubik