Jesteś tutaj

Powołania zakonne i kapłańskie z Rozmierzy

Powołania zakonne i kapłańskie z Rozmierzy

Nasz Parafianin diakon Daniel Chudala przyjął święcenia kapłańskie

W sobotę 22 maja 2021 r. diakon Daniel Chudala w katedrze opolskiej przejął święcenia kapłańskie z rąk bp opolskiego Andrzeja Czai.
Obecnie świecenia kapłańskie przyjęło trzech diakonów: wcześniej w Głogówku ks. Dariusz Karbowski (pochodzi z Gdańska) a w Opolu ks. Daniel Chudala z naszej parafii i ks. Michał Banaś z parafii św. Marii Magdaleny w Łambinowicach.

Rok: 

ks. Piotr Piontek

ks. Piotr Piontek

Urodził się 14 czerwca 1978 r. w strzeleckim szpitalu jako syn Jana i Marii z d. Foik.
Pochodzi z Rozmierzy. Święcenia kapłańskie otrzymał w Opolu, z rąk arcybiskupa opolskiego Alfonsa Nossola dnia 7 czerwca 2003 r.
Mszę prymicyjną odprawił w niedzielę 8 czerwca 2003 r. w Rozmierzy.
W latach 2003 ? 2008 był wikarym w parafii pw. św. Józefa w Opolu ?Szczepanowice.
W latach 2008 ? 2012 wikary w parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich.
Obecnie jest wikarym w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krapkowicach ? Otmęt.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

ks. Hubert Hettwer

ks. Hubert Hettwer

Urodził się 30 września 1934 r. w Rozmierzy (Rosmierz) jako syn nauczyciela Josefa i Gertrudy zd. Nocon.
Ukończył gimnazjum w Strzelcach Opolskich,
a po zdaniu matury w roku 1951 podjął naukę w Wyższym Seminarium Duchowym w Nysie.
W 1956 r. on i cała jego rodzina wyemigrowali do Niemiec Zachodnich.
Przerwaną naukę kontynuował na uniwerstytecie w Müster, gdzie 1 grudnia 1958 r. został wyświęcony na kapłana.
Posługę kapłańską odbywał w wielu niemieckich miejscowościach.
Od roku 1972 jest proboszczem w parafii pw. św. Josefa w Graes bei Ahaus w diecezji Münster.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

ks. Jan Ploch (1928 - 1991)

ks. Jan Ploch (1928 - 1991)

Ks. Jan Ploch (właś. Johann Ploch) urodził się 18 czerwca 1928 r. w Rozmierzy (Rosmierz) jako syn Stanislausa i Marii zd. Malisek.
Święcenia kapłańskie przyjął 19 czerwca 1955r. w Nysie.
W latach 1955-58 roku był wikarym w parafii pw. św. Zygmunta w Koźlu,
a od października 1958r. proboszczem w Kórnicy w powiecie krapkowickim.
Odnowił tam życie religijne parafii, odremontował kościół i cmentarz.
Za przyczyną jego duszpasterskiej posługi do seminarium duchownego wstąpiło kilku mężczyzn.
Zmarł 16 listopada 1991 roku w wieku 63 lat.
Spoczął przy kościele w Kórnicy.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Ks. dziekan Franciszek Florek (1877 - 1962)

Ks. dziekan  Franciszek  Florek (1877 - 1962)

Ks. dziekan Franciszek Florek (właś. Franz Florek) urodził się 29 stycznia 1877 r.
w Rozmierzy (Rosmiers) jako syn Johanna i Leopoldine zd. Reinert.
Święcenia kapłańskie przyjął 28 marca 1910 r.
Był między innymi proboszczem w Pawonkowie (powiat Lubliniec).
Tam też zmarł 20 października 1962 r. w wieku 85 lat.
Pochowany w Pawonkowie.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

ks. Stephannus Markieton

Kościół w Żórawinie około 1900 roku

Ks. Stephannus Markieton urodził się 23 grudnia 1770 r. jako syn Thomasa i Marianny.
Wiemy jedynie, że po śmierci proboszcza Wernera,
12 września 1808 r. ubiegał się o posadę proboszcza w swej rodzinnej wsi.
Od 1800 r. był proboszczem w Żórawinie (Rothsurben) koło Wrocławia (Breslau).
Nie znamy daty jego śmierci, ani miejsca pochówku.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

SM Nikosia (Anna Nocon)

SM Nikosia

Urodziła się 22 lutego 1898 r. jako Anna Nocon, córka Antona i Francisci z d. Chudalla.
Zmarła przed II wojną światową w Wiedniu.
Na dzień dzisiejszy nie udało się ustalić w jakim zgromadzeniu pracowała.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

SM Conrada (Katharina Oczko)

Urodziła się 5 listopada 1903 r. jako Katharina Oczko, córka Stanislausa i Pauliny z d. Klyszcz.
Zmarła w Budzieszynie (Bautzen) w Niemczech, w byłej NRD.
Na dzień dzisiejszy nie udało się ustalić w jakim zgromadzeniu pracowała.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

SM Ditwina (Brygida Gawlik)

SM Ditwina (1912 - 2007) - na zdjęciu z prawej

Urodziła się 8 października 1912 r. jako Brygida Gawlik, córka Josefa i Pauliny z d. Notzon.
Dnia 6 października 1930 r. w wieku 18 lat wstąpiła do zakonu tzw. sióstr szkolnych
(Armen Schulschwestern von Unserer Lieben Frau).
Dnia 1 sierpnia 1936 r. przyjęła habit, a w dniu 2 sierpnia 1937 r. złożyła I profesję.
Przez całe życie służyła w zakonie jako kucharka oraz oddawała się modlitwą do Boga.
Pracowała między innymi w Jauernick koło Görlitz, Schwarzwasser, Freiburgu,
Engelsdorf, Ilsenburg, Dreilützow, Hubertushöhe
i na Śląsku w Dobrzymiu (Altdöbern, Gross Döbern).
Po zwolnieniu z obowiązków, od 1990 r. przebywała w domu spokojnej starości w Storkow koło Berlina.
Tu opiekowała się nad grobami zmarłych sióstr.
Siostra Maria Ditwina zmarła nad ranem 16 lipca 2007 r. swoim pokoju.
Miała prawie 95 lat życia, w tym 72 lata w zakonie.

Rok: 

SM Bonawentura (Maria Polaczek)

Urodziła się 28 kwietnia 1898 r. jako Maria Polaczek, córka Markusa i Francisci z d. Pyka.
Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Józefitek.
Dnia15 sierpnia 1928 r. przyjęła śluby zakonne.
Pracowała w Danii.
Zmarła w Aalborg (Dania) 15 września 1937 r. w wieku 39 lat.

Opracował: Piotr Smykała

Rok: 

Strony

2012 C Romuald Kubik