Jesteś tutaj

O. Amadeusz OFM (Josef Piontek)

O. Amadeusz Piontek (Josef Piontek) urodził się w Rozmierce(Rosmierka) dnia 16 marca 1911r. jako syn Franza i Anny z d. Piontek. Josef Piontek był bratankiem o. Cyryla Piontka.
Po ukończeniu szkoły podstawowej i średniej podjął zawodową służbę w niemieckim wojsku. W 1938r. wyjechał do USA do o. Cyryla Piontka, który namawiał go do porzucenia munduru wojskowego i przyjazdu.
Dnia 15 sierpnia 1945r. wstąpił do zakonu franciszkanów, a dnia 24 maja 1947r. przyjął święcenia subdiakonatu. Święcenia kapłańskie otrzymał 31 maja 1947r.
O. Amadeusz Piontek zmarł 27 listopada 1982r. w wieku 71 lat w USA.

Opracował: Piotr Smykała

2012 C Romuald Kubik