Jesteś tutaj

Bierzemy udział w konkursie ?PIĘKNA WIEŚ OPOLSKA 2013? w kategorii ?Najlepszy start w Odnowie Wsi?

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3282/2013 z dnia 05 lutego 2013r. ogłosił szesnastą edycję Konkursu ?Piękna Wieś Opolska 2013".

W dniu 25 czerwca gościliśmy komisję z Urzędu Marszałkowskiego w Opolu celem weryfikacji naszych dokonań od czasu wstąpienia naszego sołectwa do programu ?Odnowy wsi tj. od końca 2011 roku.

Komisję z Urzędu Marszałkowskiego reprezentowali:

1. Pani Ewa Kotula - Główny Specjalista Referatu Rozwoju Wsi
2. Alicja Brychcy ? Specjalista ds. Rozwoju regionalnego
3. Pan Piotr Szafors Moderator Programu Odnowy Wsi
4. Tomasz Przygoda ? Inspektor Referatu Rozwoju Wsi

Prezentację zrealizowanych zadań z projektu odnowy wsi Rozmierka prowadzili:
Pan Józef Suchan ? Lider grupy ?Odnowy wsi oraz Pan Joachim Kaczmarczyk ? Sołtys
Mamy nadzieję iż zaprezentowaliśmy nasz dorobek z jak najlepszej strony oraz pokazaliśmy wszystko to co dotychczas osiągnęliśmy. W czasie prezentacji pokazany został także krótki film promujący naszą wieś. Po prezentacji komisja zwiedziła naszą wieś dokonując oceny.

W spotkaniu uczestniczyli również mieszkańcy naszej wsi oraz reprezentanci wszystkich organizacji działających na terenie sołectwa: Jan Bytomski ? OSP, Ernest Gorgosz ? DFK,
Damian Ziegler ? LKS, Alfred Zimon ? Rada Parafialna, Celina Rudnik ? Związek Emerytów i Rencistów, Zespół Silesia oraz zawodnicy LKS-u Klaudiusz Mróz ? Rolnik, Krzysztof Kapica ? Rolnik. Ze strony UMiG Strzelce Op. Bernard Kusidło ? Kierownik Referatu Rolnictwa oraz Sylwia Wieczorek ? Nasz Koordynator Odnowy Wsi.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na naszej stronie

Konkurs ?Piękna Wieś Opolska" - jeden z nielicznych tego typu w Polsce. Jest jedną z form wsparcia jakie oferuje Urząd Marszałkowski społecznościom lokalnym uczestniczącym w programie Odnowy Wsi.

Rolą konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania, których autorami są poszczególne sołectwa i indywidualni mieszkańcy. Ma inspirować i tworzyć płaszczyznę odniesienia dla naśladowców. Opiera się na założeniu, że na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie.

Konkurs obejmuje cztery kategorie:
? Najpiękniejsza wieś,
? Najpiękniejsza zagroda wiejska
? Najlepszy projekt Odnowy Wsi (od 2001 roku)
? Najlepszy start w Odnowie Wsi (od 2007) dla sołectw, które przystąpiły do programu w ciągu czterech lat poprzedzających konkurs

Konkurs jest wizytówką i najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem opolskiego programu Odnowy Wsi, a jego zakończenie i wręczenie nagród jest dorocznym świętem jego uczestników. W ten sposób opolska wieś staje się elementem wizerunku regionu, a opolskie doświadczenia są obserwowane i naśladowane w kraju.

W przypadku czterech kategorii ?Najpiękniejsza wieś", ?Najlepszy start w odnowie wsi", ?Najlepszy projekt odnowy wsi" oraz ?Najpiękniejsza zagroda wiejska" kryteria oceny tak jak w latach ubiegłych odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz kryteriów akcji ?Wieś przyszłości".

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs stanowi realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Opolskiego na lata 2012-2013.

Kryteria oceny obejmują:

- Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz
ładu przestrzennego i architektonicznego
- Zorganizowanie procesu odnowy wsi:
- Kryteria akcji ?Wieś Przyszłości?
- Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji
konkursowej i jakość przedłożonych materiałów

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik