Jesteś tutaj

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
29.09.2022 r. w świetlicy wiejskiej w Rozmierce w godz.13.00 - 14.20 dyżur będą pełnić i przyjmować wnioski pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wzór wniosku:
http://www.opsstrzelce.pl/Dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytulu-wyko...

Od 21 września, Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (pellet drzewny, drewno kawałkowane, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPG, olej opałowy)
Wnioski można składać w:
1. Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach jego pracy
2. dodatkowym punkcie przy ul. Parafialnej (Klub Senior+) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-18:00
Zachęcamy do składania wniosków już wypełnionych. Pracownicy OPS sprawdzą ich poprawność oraz kompletność na miejscu.
Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą: 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.
Kto może się ubiegać o dopłatę ? Świadczenie to jest dedykowane dla każdego gospodarstwa domowego, którego głównym źródłem ciepła jest:
kocioł na paliwo stałe,
kominek
koza,
ogrzewacz powietrza,
trzon kuchenny,
piecokuchnia
piec kaflowy zasilane paliwem stałym,
kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
kocioł olejowy
opalany jednym z poniższych rodzajów paliw:
pellet drzewny
drewno kawałkowane
inny rodzaj biomasy
skroplony gaz LPG
olej opałowy
Warunkiem jest zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 roku. W przypadku zawiadomienia po tej dacie o świadczenie to mogą ubiegać się tylko te osoby, które dokonały wpisu po raz pierwszy.
Definiując gospodarstwo domowe należy wziąć pod uwagę adres. Obowiązuje bowiem zasada „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem świadczenie to przysługuje tylko gospodarstwom domowym zamieszkującym odrębne adresy. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.
Dodatek do pelletu, a dodatek węglowy
Dodatek dla domostw ogrzewanych peletem nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy. Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania. Znaczenie ma tu źródło ciepła zgłoszone na deklaracji do CEEB, wykazane jako główne.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik