Jesteś tutaj

Dziś przypada 100. rocznica wybuchu III powstania śląskiego. W uroczystościach na Górze św. Anny brał udział Prezydent RP Andrzej Duda

Dziś na Górze św. Anny odbyły się uroczystości 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego.
Uroczystości ze względu na pandemię odbyły się bardzo skromnie z zachowaniem obostrzeń epidemiologicznych.

Msza św. za Ojczyznę odprawiono w bazylice mniejszej na Górze św. Anny z prezydentem RP z władzami wojewódzkimi i samorządowcami oraz biskupami z województw śląskiego i opolskiego.

Po mszy św. uczestnicy udali się pod Pomnik Czynu Powstańczego, gdzie odbyła się dalsza uroczystość – przywitanie prezydenta RP, wciągnięcie flagi państwowej na maszt z odegraniem hymnu Polski i złożenie wieńca przez prezydenta RP w imieniu narodu polskiego.

Podczas uroczystości prezydent RP przekazał pierwszą ze stu tablic upamiętniających powstania śląskie na ręce starosty strzeleckiego Józefa Swaczyny.
Tablica jest wzorowana na sztandar „Tobie Polsko” Alojzego Szulca (1887–1970) z Osieka, który był jego fundatorem a 3 maja 1920 r. przeszedł wraz z mieszkańcami z Osieka (Oschiek) do kościoła w Rozmierzy (Rosmierz).
Słynne zdjęcie wykonał fotograf w Jędryniach (Jendrin) koło posesji Piontka i obecnej kaplicy filialnej pw. MB Fatimskiej.
Obecnie sztandar od 1968 r. znajduje się w Muzeum Czyny Powstańczego na Górze św. Anny.

Opracował:
Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik