Jesteś tutaj

III DROGA KRZYŻOWA W ROZMIERCE – 11.03.2018r.

To już III DROGA KRZYŻOWA W ROZMIERCE

Trwa okres Wielkiego Postu podczas którego przygotowujemy się by duchowo przeżyć Święta Wielkanocne - ZMARTWYCHWSTANIE JESUSA CHRYSTUSA!
Tradycja odprawiania drogi krzyżowej powstała w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie, którzy oprowadzając pątników zatrzymywali się przy stacjach przedstawiających historię śmierci Jezusa. Droga Krzyżowa składa się z rozważań nad czternastoma stacjami - czternastoma najważniejszymi momentami ostatniej drogi Jezusa. W kościołach katolickich droga krzyżowa przedstawiana jest w obrazach lub rzeźbach rozmieszczonych najczęściej na ścianach bocznych świątyni. Stacje drogi krzyżowej to nie tylko odtworzenie wydarzeń z ostatnich dni Chrystusa. Mają one swą bogatą symbolikę. Dla katolików są również podstawą rozważań medytacyjnych dotyczących m.in. tego, czym jest prawda, miłość itp
Droga Krzyżowa w dzisiejszej formie bierze swój początek z drogi, którą przeszedł Jezus Chrystus z wyrokiem śmierci, począwszy od pałacu Piłata aż na górę na Golgotę. Fakt ten wycisnął niezatarte wrażenie na Jego uczniach, niewiastach i innych kochających Go osobach, które towarzyszyły Mu na miejsce stracenia. Męka i śmierć Jezusa odbiła się szerokim echem w ówczesnej Palestynie, a także poza jej granicami. Przekazywana była następnym pokoleniom pragnącym w każdym wieku zobaczyć miejsca uświęcone najdroższą Jego Krwią. Już w pierwszych wiekach znajdowali się chrześcijanie, którzy grupowo lub indywidualnie pielgrzymowali do Ziemi Świętej rozważając mękę Zbawiciela na tych miejscach, gdzie On był męczony i zabity.

Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas
pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. W czasie trwania nabożeństwa powinna dokonać się ocena stopnia naszej przynależności do Chrystusa, to znaczy czy bierzemy swój krzyż i Go naśladujemy

Także i ta „Droga Krzyżowa” umożliwiła naszym mieszkańcom oraz przybyłym gościom po raz trzeci w historii naszej wsi, wzięcie udziału w niezwykłych rozważaniach Męki Pańskiej ulicą Polną . Każdy z przedstawicieli danej grupy (mężczyźni, kobiety, Marianki, szafarze, Trzeci zakon Św. Franciszka, Róże Różańcowe, młodzież oraz inne grupy) miały możliwość uniesienia KRZYŻA i przebycia drogi, którą pokonujemy często, jednakże tym razem z modlitwą w sercu!
Modlitwa jak nakazuje zwyczaj przy każdej stacji zaczynała się od obwieszczenia numeru i nazwy stacji. Następnie wszyscy klękali, kapłan mówił "Chwalimy Cię Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie", a uczestnicy odpowiadali- "Żeś przez Krzyż i Mękę swoją świat odkupić raczył". Następnie przedstawiciele naszej młodzieży przedstawiali krótkie rozważania dotyczące konkretnego wydarzenia ze danej stacji i jego interpretację, po czym odmawiano modlitwy. Między stacjami wierni śpiewali "Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami".

Nasza Droga Krzyżowa w której wzięło udział tym razem także ponad 200 osób trwała ponad godzinę i zakończyła się prawie już o zmierzchu ostatnią stacją na naszej górce koło „Remizy”
Drodzy mieszkańcy oraz przybyli goście myślimy iż ta trzecia Droga Krzyżowa pozwoliła nam rozważyć trud i mękę Pańską w drodze na Golgotę, przyciągnęła do podjęcia przez każdego z nas dobrego kierunku postępowania, ofiary i miłości dla innego człowieka , niesienia swojego krzyża w życiu codziennym oraz wypełnianiu swoich codziennych chrześcijańskich zadań i obowiązków a także jeszcze bardziej zintegrowała nasze pokolenia.

Dziękujemy Ks. Proboszczowi oraz organizatorom „Drogi Krzyżowej” a wszystkim uczestnikom za tak liczny udział

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik