Jesteś tutaj

Jubileusz 650-lecia parafii pw. św. Archanioła Michała w Rozmierzy

W niedzielę 8 listopada 2015 r. obchodziliśmy jubileusz 650-lecia parafii pw. św. Archanioła Michała w Rozmierzy.
Sumę odprawił ks. biskup Paweł Stobrawa w asyście ks. Joachima Dembończyka i ks. prob. dziekana Andrzeja Kowolika.
W uroczystości wzięło wielu parafian i gości oraz osiem pocztów sztandarowych, ministranci i Marianki z całej parafii.
W trakcie mszy św. przygrywała orkiestra strażacka.

Po zakończeniu uroczystej sumie, Zofia Habasz ? sołtyska Jędryń podziękowała w imieniu parafian księdzu biskupowi za odprawioną mszę św. oraz dalszej owocnej posługi duszpasterskiej ks. prob. Andrzejowi Kowolikowi, który już od 30 lat pracuje w naszej parafii.
Uroczystości jubileuszowe zbiegły się z poświęceniem kościoła czyli tzw. Kiermaszem, który jest obchodzony co roku.

Poniżej treść wydanego folderu z okazji jubileuszu 650-lecia parafii:
Parafia Rozmierz należy do jednych najstarszych na ziemi strzeleckiej.
W czasach średniowiecznych parafia należała do diecezji wrocławskiej w archidiakonacie opolskim i archiprezbiteriacie czyli dekanacie strzeleckim.
Kościół w Rozmierzy istniał już na przełomie XIII/XIV wieku. Pierwotny najprawdopodobniej był drewniany.
Obecny zbudowany z kamienia pochodzi z XV wieku.
W ciągu stuleci styl gotycki został zatarty przez wielokrotną przebudowę świątyni. W 1510 r. i 1603 r. kościół został przebudowany.
W 1760 r. od strony północnej wybudowano kaplicę, a w 1768 r. dobudowano od strony południowej drugą kaplicę.
W 1896 r. świątynię rozbudowano o nawę boczną i prezbiterium.
Kościół parafialny jest wzmiankowany w 1365 r., od 1686 r. jest pod wezwaniem św. Archanioła Michała.
Wcześniej był pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Parafia była wspomniana w 1447 r. rejestrze świętopietrza, a w 1679 r., 1687/88 r. i 1720 r. w protokołach wizytacji biskupich.
Plebania istniała wraz powołaniem parafii w XIV w.
Dnia 8 kwietnia 1733 r. plebania spłonęła w trakcie wielkiego pożaru, ocalał tylko kościół, trzy domy i kilka stodół. Obecną plebanię zbudowano w 1828 r.
Cmentarz parafialny istniał do XIX w. wokół kościoła. Trzy inne cmentarze i kościoły były w Grodzisku, Suchej i Szymiszowie.
Obecny cmentarz w Rozmierzy został założony w 1822 r. Są tu pochowani m. in. duchowni, polegli powstańcy śląscy w 1921 r. Sześciu żołnierzy niemieckich zabitych przez Sowietów pod koniec stycznia 1945 r. ekshumowano w 2015 r.
Po sekuryzacji zakonów przez państwo pruskie w 1810 r. w parafii Rozmierz pracowało dwóch cystersów z Jemielnicy: Innocentius Panek (1759-1823) i Vincent Wielitzka (1759-1821).
W latach 1902 ? 2012 koło plebani istniał klasztor Sióstr Służebniczek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej Poczętej Śląskiej.
W 1942 r. zostały zabrane trzy dzwony z 1502 r., 1612 r. i z XVII w. na potrzeby wojska przez władze hitlerowskie. Dwa najstarsze dzwony nie zostały przetopione i obecnie znajdują się w innych kościołach w Niemczech. W 1957 r. w wieży kościelnej zawieszone nowe trzy dzwony.
W marcu 1966 r. w kościele zagościł obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Po trzydziestu latach w 1996 r. po raz drugi obraz stanął w świątyni.
W latach 1981 ? 1982 wybudowano kościół filialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rozmierce, a w latach 1982 ? 1984 kaplicę filialną pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Jędryniach. Kamień węgielny w Jędryniach poświęcił papież Jan Paweł II podczas nieszporów na Górze św. Anny 21 czerwca 1983 r.
W latach 1985 ? 1992 w parafii były prowadzone oazowe rekolekcje przez ks. Józefa Szklorza.
W 1992 r. na placu kościelnym ukończono grotę ku czci Matki Boskiej Lurdzkiej wraz z kaplicą pogrzebową. W roku 2001 parafianie wyremontowali mur okalający kościół.
W 2006 r. Rozmierz hucznie obchodziła jubileusz 750-lecia istnienia wsi. 7 września 2008 r. odbyło się uroczyste poświęcenie trzech nowych dzwonów dla kościoła przez biskupa opolskiego Alfonsa Nossola. Dzwony ufundowane zostały przez parafian i śląskich potomków z Teksasu. W czerwcu 2011 r. na placu kościelnym odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający partnerstwo i współpracę Śląsko-Teksańską.
Do tradycji parafii należą pielgrzymki oraz procesje. Pierwsza pielgrzymka odbyła się w 1766 r. na Górę św. Anny, które do dziś się odbywają.
Od wielu lat odbywają się też procesje na dzień św. Marka, Bożego Ciała, odpustowe do Suchej, Rozmierki, Jędryń i Góry św. Anny.
Na wiosnę wokół Rozmierzy i Jędryń można zobaczyć na polach posiane ?serca z krzyżami?.
Jest to bardzo rzadki i piękny zwyczaj symbolicznego zasiewu ziarna zbóż w kształcie serca.
Można rzec, że rolnicy sieją ?sercem? swoje pola. Według tradycji chrześcijańskiej ma ono chronić zbiory przed zniszczeniem oraz sprawić, aby były obfite.
W parafii Rozmierz pracowało wielu wikarych, lecz należy wspomnieć ks. Józefa Gawlika (1931-2006) i Józefa Cichonia. Ich status był określany jako ?wikary w parafii Rozmierz z zamieszkaniem w Suchej?, która oficjalnie została parafią w 1980 r.
Do najcenniejszych zabytków kościoła należą: gotyckie kamienne tabernakulum z II połowy XIV wieku, ołtarz główny ? barokowy z XVIII wieku, chrzcielnica późnobarokowa z XVIII wieku, monstrancje z 1735 r. i 1898 r., płaskorzeźba późnobarokowa ?Zrzucenie św. Jana Nepomucena z mostu?, drewniana tablica poległych w latach 1813-1815.
Obecnie do kościoła parafialnego należą wioski: Rozmierz, Rozmierka i Jędrynie. Wcześniej do parafii Rozmierz należały wioski: Szymiszów, Sucha, Suchodaniec, Grodzisko, Kadłub i Osiek.

Duszpasterze parafii Rozmierz:
ks. Nicolai, proboszcz w latach 1350 ? 1365
ks. Ambrosius Suncziec, proboszcz w latach 1646 ? 1658
ks. Matthaus Alois Skupien, proboszcz w latach 1658 ? 1688
ks. Martin Daniesik, proboszcz w latach 1688 ? 1709
ks. Johannes Przyklenk, proboszcz w latach 1709 ? 1736
ks. Johannes Burgunde, proboszcz w latach 1736 ? 1760
ks. Georg Heinrich Neuman, proboszcz w latach 1760 ? 1787
ks. Johannes Werner (1745 ? 1808), proboszcz w latach 1787 ? 1808
ks. Johannes Thaul (1762 ? 1843), proboszcz w latach 1809 ? 1843
ks. Alois Schindler (1801 ? 1850), proboszcz w latach 1845 ? 1850
ks. Franz Suchanek (1810 ? 1869), proboszcz w latach 1850 ? 1869
ks. Josef Gawenda (1822 ? 1898), proboszcz w latach 1871 ? 1898
ks. Paul Conrad (1864 ? 1917), proboszcz w latach 1898 ? 1917
ks. Josehp Dwucet (1879 ? 1948), proboszcz w latach 1917 ? 1922
ks. Eduard Sobek (1878 ? 1946), proboszcz w latach 1922 ? 1929
Ks. Emil Kutz (1893 ? 1945), administrator w latach 1929 ? 1930
ks. Tomasz Labusch (1885 ? 1963), proboszcz w latach 1930 ? 1937
ks. Anton Nierobisch (1907 ? po 1970), administrator w latach 1937 ? 1938
ks. Franz Kurtz (1903 ? 1966), proboszcz w latach 1938 ? 1960
ks. Alojzy Budniok (1923 ? 1975), proboszcz w latach 1960 ? 1975
ks. Emanuel Gerhard Kostka (1927 ? 2007), proboszcz w latach 1975 ? 1985
ks. Andrzej Kowolik proboszcz od 1985 r. do dzisiaj

Opracował: Piotr Smykała
Współpraca: Krzysztof Szymczyk, Aneta Kansy, Kamila Kozub i firma poligraficzna Drukarnia29

Poniżej tekst w języku angielskim:

650th Anniversary of Archangel Michael?s Church in Rozmierz

Rozmierz parish belongs to one of the oldest parishes in Strzelce Opolskie area.
In Middle Ages the parish was in the domain of Wroclaw archdiocese, Opole archdeaconry and Strzelce deaconry.
The church in Rozmierz already existed at the turn of the 13th and 14th centuries.
The original building was probably wooden. The present church is built of stone and comes from the 15th century.
Throughout the centuries its gothic style was erased by constant rebuilding.
The church was rebuilt in 1510 and again in 1603. The north chapel was built in 1760 and the south one was built in 1768. In 1896 the church was extended by the aisle and the chancel.
The parish church was mentioned in 1365. Since 1686 it is Archangel Michael?s Church. Before that it used to be Virgin Mary?s Assumption Church.
The parish was mentioned in the Peter?s Pence registry in 1447 and in 1679, 1687/88, 1720 in the reports of bishop?s visitations.
The vicarage existed when the parish was founded in the 14th century. On 8th April 1733 the vicarage burned in a great fire.
Only the church, three houses and a few barns remained untouched by the blaze. The present vicarage was built in 1828.
The parish cemetery has existed since the 19th century around the church.
Three other cemeteries and churches were situated in Grodzisko, Sucha and Szymiszów. The present cemetery in Rozmierz was founded in 1822.
Among people buried there are clergymen and Silesian insurgents killed in 1922. Six German soldiers who had been killed by the end of January 1945 by the Soviet army were exhumed in 2015.
After secularization of the convents by Prussia in 1810, two Cistercians from Jemielnica were working in Rozmierz: Innocentus Panek (1759-1823) and Vincent Wielitzka (1759-1821).
In the years 1902-2012 there was a monastery next to the vicarage. It was owned by Silesian Sisters Servants of Immaculate Conception.
In 1942 three bells were taken by Nazi authorities due to the ongoing World War II. The bells were dated 1502, 1612 and the 17th century.
Two oldest bells weren?t melted and they are now in different German churches. In 1957 three new bells were hanged in the belfry.
In March 1966 the Virgin Mary of Częstochowa picture was brought to the church. After 30 years the picture stood in the church again in 1996.
In the years 1981-1982 a branch church was built in Rozmierka, Sacred Heart of Jesus Church. And in the years 1982-1984 a branch chapel was built in Jędrynie, Virgin Mary of Fatima Chapel. The cornerstone in Jędrynie was blessed by Pope John Paul II during vespers in Góra Św. Anny on 21st June 1983.
In the years 1985-1992 the retreats for young people were organized by father Józef Szklorz. In 1992 Virgin Mary of Lourdes Grotto was finished in the churchyard along with the funeral chapel. In 2001 parishioners repaired the wall around the church.
In 2006 Rozmierz celebrated its 750th anniversary. On 7th September 2008 three new bells were blessed by Opole bishop Alfons Nossol. The bells were funded by parishioners and Texan Silesians. In June 2011 a monument was unveiled and blessed in the churchyard. The monument commemorates the Silesian-Texan partnership and cooperation.
Parish traditions are pilgrimages and processions. The first pilgrimage was organized in 1766 to Góra Św. Anny. The pilgrimages are organized to this day.
For many years there are also processions on St. Mark?s Day, Corpus Christi and church fetes to Sucha, Rozmierka, Jędrynie and Góra Św. Anny.
In springtime around Rozmierz and Jędrynie one can see ?hearts with crosses? sowed in the fields. It is a very rare and beautiful custom.
Sowing crops in the shape of heart is symbolic.
You can say that farmers are sowing with their ?hearts?. In Christian tradition it is supposed to protect crops and make them abundant.
Many vicars used to work in Rozmierz parish. It is worth to mention father Józef Gawlik (1931-2006) and Józef Cichoń.
Their status was described as ?the vicar in Rozmierz parish residing in Sucha?. Sucha officially became a parish in 1980.
The most valuable relics in the church are: gothic stone tabernacle from the second half of the 14th century, baroque main altar from the 18th century, late baroque baptismal font from the 18th century, monstrance from 1735 and 1898, late baroque bas-relief ,,Zrzucenie Św. Jana z mostu?? and a wooden plaque commemorating those killed in the years 1813-1815.
At present villages of Rozmierz, Rozmierka and Jędrynie belong to the parish church. In the past also the following villages used to belong to Rozmierz parish: Szymiszów, Sucha, Suchodaniec, Grodzisko, Kadłub and Osiek.

Priests in Rozmierz parish
Fr. Nicolai, rector in the years 1350 ? 1365
Fr. Ambrosius Suncziec, rector in the years 1646 ? 1658
Fr. Matthaus Alois Skupien, rector in the years 1658 ? 1688
Fr. Martin Daniesik, rector in the years 1688 ? 1709
Fr. Johannes Przyklenk, rector in the years 1709 ? 1736
Fr. Johannes Burgunde, rector in the years 1736 ? 1760
Fr. Georg Heinrich Neuman, rector in the years 1760 ? 1787
Fr. Johannes Werner (1745 ? 1808), rector in the years 1787 ? 1808
Fr. Johannes Thaul (1762 ? 1843), rector in the years 1809 ? 1843
Fr. Alois Schindler (1801 ? 1850), rector in the years 1845 ? 1850
Fr. Franz Suchanek (1810 ? 1869), rector in the years 1850 ? 1869
Fr. Josef Gawenda (1822 ? 1898), rector in the years 1871 ? 1898
Fr. Paul Conrad (1864 ? 1917), rector in the years 1898 ? 1917
Fr. Josehp Dwucet (1879 ? 1948), rector in the years 1917 ? 1922
Fr. Eduard Sobek (1878 ? 1946), rector in the years 1922 ? 1929
Fr. Emil Kutz (1893 ? 1945), administrator in the years 1929 ? 1930
Fr. Tomasz Labusch (1885 ? 1963), rector in the years 1930 ? 1937
Fr. Anton Nierobisch (1907 ? after 1970), administrator in the years 1937?1938
Fr. Franz Kurtz (1903 ? 1966), rector in the years 1938 ? 1960
Fr. Alojzy Budniok (1923 ? 1975), rector in the years 1960 ? 1975
Fr. Emanuel Gerhard Kostka (1927 ? 2007), rector in the years 1975 ? 1985
Fr. Andrzej Kowolik rector from 1985 until today

Study: Piotr Smykała
Cooperation: Krzysztof Szymczyk, Aneta Kansy, Kamila Kozub and Durkarnia29
English translation: Katarzyna Kozołup

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik