Jesteś tutaj

Ks. Eduard Sobek 1922 ? 1929

Ks. Eduard Sobek (1878 - 1946)

Urodził się 11 października 1878 r. w leśniczówce Lipka koło Bytomia (Beuthen).
Święcenia przyjął 29 czerwca 1904 r.
Pracował w Dobrodzieniu (Gutentag), Katowicach (Kattowitz) i Koszęcinie (Koschentin).
W latach 1915 ? 1922 pracował w Lublińcu (Lublinitz). Do parafii w Rozmierzy (Rosmierz) przybył w dniu 1 października 1922 r.
Każdego miesiąca odbywały się spotkania proboszcza z młodzieżą w sali u Gawendy, gdzie prowadził wykłady katechizmu, omawiał też tematy polityczne i gospodarcze, organizował wieczorki taneczne i wyświetlanie przezroczy. Wprowadził, w pierwszą niedzielę miesiąca, msze święte dla niemieckojęzycznych parafian.

W czasie jego pracy od parafii Rozmierz (Rosmiers) w 1923 r. odłączono wioski Grodzisko, Kadłub i część Osieka (tzw. Kasztal należał do parafii w Jemielnicy) i utworzono nową jednostkę kościelną Grodzisko, nazywaną kuracją.
W celu wsparcia życia religijnego doprowadził w marcu 1927 r. do misji ludowych przeprowadzonych przez ojców Jezuitów Willimky i Banaschik z Opola (Oppeln).
Po zakończeniu misji w parafii założono kongregację młodzieńców apostoła męskiego oraz związku matek.
Proboszcz planował rozbudowę kościoła, ale wioski Kadłub (Kadlub), Rozmierka (Rosmierka) i Jędrynie (Jendryn) miały własne ambicje budowy świątyń.
Prawdopodobnie z powodu rozdziału starej parafii na nowe oraz wysokich kosztów odstąpiono od tych planów.
Dnia 29 czerwca 1929 r. proboszcz obchodził, przy największym udziale całej parafii, jubileusz 25-lecia swego kapłaństwa.
W uroczystościach wzięły udział również władze powiatu.
Niespodziewanie dnia 24 listopada 1929 r. proboszcz odszedł do parafii pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach (Gleiwitz).
W dniu odejścia straż pożarna odprowadziła proboszcza aż do Strzelec Opolskich (Gross Strehlitz).
Ks. radca duchowny, dziekan dekanatu gliwickiego Edward Sobek odszedł do wieczności w Gliwicach 25 listopada 1946 r. w wieku 68 lat.

Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:
Jungnitz J., Visitationsberichte der Diözese Breslau, erster Teil, Breslau 1904
Hettwer J., Geschichte der Gemeinde Rosmierz, ?Aus dem Chelmer Lande? 1929 nr 10,12; 1930 nr 1,2,4,6,10; 1931 nr 1
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Strzelce Opolskie 2006
Smykała P., Szymiszów wieś i kościół 1607 ? 2007, Opole 2007
Smykała P., Grodzisko dzieje wsi i kościoła 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Rozmierz ? Śląska wieś bez granic, folder w trzech językach, 2011

Rok: 

2012 C Romuald Kubik