Jesteś tutaj

Ks. Mikołaj (Nicolai 1350 ? 1365?)

Jest pierwszym historycznie znanym proboszczem w Rozmierzy. Pełnił urząd notariusza w latach 1350 ? 1365(?) u księcia strzeleckiego Alberta i prawdopodobnie był zatrudniony w kancelarii książęcej. W dokumencie wydanym 26 grudnia 1365 r. Przez księcia Alberta wymieniony jest jako świadek i notariusz ?Nicolai Plebani de Lozmera? czyli ?Mikołaj proboszcz z Rozmierzy?.
Niestety następnych proboszczów od 1365 r. do 1646 roku nie znamy. Dopiero od XVII wieku znamy prawie wszystkich duszpasterzy z parafii Rozmierz.

Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:
Jungnitz J., Visitationsberichte der Diözese Breslau, erster Teil, Breslau 1904
Hettwer J., Geschichte der Gemeinde Rosmierz, ?Aus dem Chelmer Lande? 1929 nr 10,12; 1930 nr 1,2,4,6,10; 1931 nr 1

Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Strzelce Opolskie 2006
Smykała P., Szymiszów wieś i kościół 1607 ? 2007, Opole 2007
Smykała P., Grodzisko dzieje wsi i kościoła 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Rozmierz ? Śląska wieś bez granic, folder w trzech językach, 2011

Rok: 

2012 C Romuald Kubik