Jesteś tutaj

Nasi strażacy uczestniczyli w Zawodach Sportowo-Obronnych ?OCK I/2015?

Na strzelnicy w Farskiej Kolonii w sobotę 10 października 2015 r. odbyły się Zawody Sportowo-Obronnych ?OCK I/2015? z udziałem naszych strażaków.
Uczestnicy zawodów startowali w konkurencjach: rzut granatem, strzelanie z karabinka sportowego, przenoszenie poszkodowanego, pierwsza pomoc przedmedyczna.

Celem zawodów jest popularyzowanie wśród członków wchodzących w skład Obrony Cywilnej zrzeszonych w Ochotniczych Strażach Pożarnych Gminy Strzelce Opolskie wiedzy o współczesnych siłach zbrojnych naszego państwa, zagadnień związanych z obronnością kraju, podnoszenie sprawności fizycznej i zawodowej oraz umiejętności ratowniczych i obronnych.

Zawody Sportowo-Obronnych ?OCK I/2015? zostały z organizowane przez Ligę Obrony Kraju Jednostkę Terenową ?Huzar? w Strzelcach Opolskich przy wsparciu i pomocy Opolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Opolu, Burmistrza Strzelec Opolskich i Dyrektora Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich.
Opracował:
Piotr Smykała

Rok: 

2012 C Romuald Kubik