Jesteś tutaj

Odpust św. Walentego w Grodzisku

W pobliskim Grodzisku dziś jest obchodzony odpust św. Walentego.
Właśnie każdego w roku 14 lutego do tej pod strzeleckiej wsi zjeżdżali tłumy nie na festyn albo zabawę lecz na odpust ku czci św. Walentego.
Jest to jedna z najważniejszych uroczystości w ciągu roku liturgicznego zarówno w Grodzisku jak i całej okolicy.
W tym dniu do Grodziska zjeżdżali wierni nie tylko z dekanatu strzeleckiego, ale z województwa opolskiego i województw ościennych, a także z zagranicy.
Jednak w tym roku w czasie pandemii koronawirusa obowiązującymi obostrzeniami na odpuście było dużo mniej wiernych.
Tak jak dawniej kapłani odprawili kilkanaście mszy świętych i udzielili błogosławieństwa Bożego.
Po mszy św. wierni indywidualnie się modlili do św. Walentego, umieszczonego na XVII w. obrazie w ołtarzu bocznym kościoła.
W okolicy kościoła handlarze ustawili tradycyjnie budy odpustowe. Może było kupić tradycyjne słodycze (ciastka, trufle, pierniki, słodkie czerwone koguciki i serce, korki i cempletki do pistoletów korkowych, sztuczne ognie, zabawki itp.).
Kult św. Walentego w Grodzisku był żywy od XVII w. na co wskazuje kielich z 1638 r. z wygrawerowanym imieniem świętego.
Na pewno kult znany był w XVII w. czego dowodem jest ołtarz ku czci św. Walentego oraz relikwiarz z późniejszego okresu.
Jest czczony jako patron w chorobach nerwowych i padaczce, jest także patronem wszystkich zakochanych, stąd dzisiejsza nazwa święta Walentynki.
Ikonografia chrześcijańska przedstawia św. Walentego przeważnie w szatach kapłańskich, czasem biskupich, gdy uzdrawia chłopca z padaczki, z mieczem w ręku i palmą, jako atrybutem męczeństwa.
W Grodzisku obraz w kościele przedstawia św. Walentego w szatach kapłańskich koloru czerwonego ? biskupich, u jego stóp klęczy dziewczyna, zapewne zgodnie z legendą uzdrowienia córki Asteriusza, widać też leżącą palmę i miecz.
Więcej o kulcie św. Walentego można przeczytać pod linkiem: http://www.rozmierka.eu/sw-walenty-jego-kult-czasy-wspolczesne
Opracował: Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik