Jesteś tutaj

Oficjalna strona wsi Rozmierka

Szanowni Państwo!
Z inicjatywy członków grupy Odnowy Wsi Rozmierka powstała strona internetowa naszej miejscowości, na której znajdą Państwo informacje dotyczące wsi Rozmierka oraz parafii Rozmierz, do której należą wioski Jędrynie, Rozmierka, Rozmierz i część Podborzan.

Strona przez cały czas będzie modyfikowana i ulepszana. Uwagi i sugestie dotyczące strony prosimy przekazywać na podany kontakt.

Rozmierka to jedyna taka miejscowość z taką nazwą w Polsce, Europie i na świecie. Powierzchnia sołectwa wynosi 746 ha, liczba mieszkańców to 1041 osób. Zamieszkują oni w 219 posesjach.
Położenie geograficzne Rozmierki określają współrzędne N: 50o33? oraz E: 18o16?. Wieś Rozmierka położona jest w zachodniej części Wyżyny Śląskiej, w województwie opolskim, powiecie strzeleckim w gminie Strzelce Opolskie. Miejscowość oddalona jest o około 6 kilometrów od miasta powiatowego Strzelce Opolskie.
Od południowego ? wschodu Rozmierka graniczy z miastem Strzelce Opolskie. Ponadto graniczy z pięcioma sołectwami gminy. Są to: Jędrynie (północny ? wschód), Kadłub Wieś (północ), Grodzisko (północny ? zachód), Rozmierz (zachód) oraz Szymiszów Wieś (południowy ? zachód).Rozmierka, obok wsi Sucha, Rozmierz i Jędrynie, jest położona na pograniczu Wyżyny Śląskiej i Niziny Śląskiej. Budowa geologiczna Rozmierki świadczy o jej wyżynnym pochodzeniu, natomiast rzeźba terenu o nizinnym. Najwyższe wzniesienia w pobliżu Rozmierki mają wysokość: 207,4 m n.p.m. (od strony południowej); 192,8 m n.p.m. (od północy); 202,8 m n.p.m. (od zachodu) oraz 196.8 m n.p.m. (od wschodu).
Obszar Rozmierki, charakteryzuje się występowaniem krajobrazu nizinnego, staroglacjalnego i równin peryglacjalnych, mówiąc w skrócie teren jest równinny lub lekko falisty. Leży na wysokości 190 m ? 240 m n.p.m. i opada łagodnie w kierunku zachodnim, duża jego część jest zalesiona.

2012 C Romuald Kubik