Jesteś tutaj

Ogłoszenie

Zgodnie ze Statutem sołectwa oraz ustawą o funduszu sołeckim, zwołuję zebranie mieszkańców w dniu 17–09–2021r. (piątek) w sali
świetlicy wiejskiej w Rozmierce w I terminie o godz. 18,oo oraz w II terminie po upływie 15 minut.
Tematem zebrania będzie sprawozdanie sołtysa i rady sołeckiej za 2020 r. oraz uchwalenie wniosku sołectwa w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 r.
Prosi się mieszkańców o punktualne i liczne uczestnictwo.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik