Jesteś tutaj

Orszak Trzech Króli - Rozmierka 2013

Tak jak w ubiegłym roku w Rozmierce przeszedł Orszak Trzech Króli dla upamiętnienia Mędrców ze wschodu ? Kacpra, Melchiora i Baltazara,
którzy wyruszyli do Betlejem żeby oddać hołd nowo narodzonemu królowi Jezusowi Chrystusowi.
W Kościele święto jest także nazywane Objawieniem Pańskim, co znaczy,
że wtedy Pan Jezus objawił swoją boskość wobec świata i zostało ustanowione dla podkreślenia,
że Chrystus przyszedł na świat zbawić ludzi na całych świecie.

Jak wiemy dla pasterzy Jezus objawił się w noc Bożego Narodzenia.
Natomiast święto Trzech Króli, to święto, kiedy czcimy czas, kiedy Pan Jezus pojawił się wobec świata pogańskiego, a Trzej Mędrcy albo Magowie ze wschodu zrozumieli coś innego ? wyższą prawdę?
Wiadomo, że nigdzie w starym księgach nie pisze się królach, lecz o Trzech Mędrcach ze wschodu, którzy zajmowali się astrologią, magią i wróżbiarstwem.
W trakcie ich badań ukazała się Gwiazda Betlejemska i poszli w jej kierunku, a tam znaleźli w żłobie Jezusa Chrystusa, któremu ofiarowali ? złoto, kadzidło i mirrę.
Te trzy dary od dawien dawna w różnoraki były tłumaczone.
Jedni uważają, że złoto symbolizuje króla, kadzidło Boskość, a mirra śmierć na krzyżu.
Inni interpretują, że złoto wskazuje na naszą miłość, kadzidło tęsknotę, a mirra bóle.
Inni uważają, że złoto ma symbolizować Bóstwo, kadzidło pobożną duszę, a mirra czyste ciało.
Mędrcy mieli wręczyć złoto z powodu ubóstwa Najświętszej Marii Panny, kadzidło z powodu nieprzyjemnego zapachu w stajni, mirrę dla wzmocnienia ciała Jezusa i odstraszyć niepożądane robactwo. Przez stulecia powstało wiele różnych interpretacji złożonych darów przez Magów.

Od XVIII w. rozpowszechnił się zwyczaj święcenia kredy, którą w święto Objawienia Pańskiego na drzwiach wejściowych domu pisano duże litery: K+M+B oraz datę bieżącego roku.
Mają to być pierwsze litery Mędrców ze wschodu Kacpra, Melchiora i Baltazara. Zwyczaj ten jest kontynuowany do dziś i w czasie kolędy ministranci kredą zapisują litery i rok.
Jest to błędna interpretacja łacińskiej inskrypcji CMB ? Christus Mansionem Benedicat ? co znaczy ?Niech Chrystus błogosławi temu domowi?.
Natomiast św. Augustyn tłumaczy napis trochę inaczej Christus Multorum Benefactor ? co znaczy ?Chrystus dobroczyńcą wielu?.
Legenda o Trzech Królach jest znana od średniowiecza i stąd przyjęło się błędne odczytywanie pierwszych liter imion Mędrców.

W ewangelii według św. Mateusza czytamy:
Mędrcy ze wschodu
Gdy zaś Jezus narodził się Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy, ze Wschodu przybyli do Jerolzolimy i pytali: ? Gdzie jest nowo narodzony Król Żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę, na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon?.
Skoro to usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu powiedzieli? w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: ?A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela?.
Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: ?Udajcie się tam i wypytajcie starannie o Dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon?.
Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A to gwiazda, która widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką jego, Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Tyle mówi ewangelia św. Mateusza na temat Mędrców ze wschodu, zwanych dziś Trzema Królami lub oficjalnie w Kościele świętem Objawienia Pańskiego.
Święto Trzech Króli albo Objawienia Pańskiego jest jednym z większych i najstarszych świąt chrześcijańskich.

Do 1960 r. święto Trzech Króli w Polsce było dniem wolnym od pracy. Mimo utrudnienia ze strony władz komunistycznych w kościele pozostało dniem świątecznym. Wielu katolików nawet w tym dniu brało urlop. Wierni uczestniczyli we mszy świętej oraz powstrzymywali się od prac niekoniecznych. Dopiero po 40 latach w 2010 r. rozpoczęto prace przywrócenia dnia wolnego 6 stycznia. Sejm uchwalił ustawę, którą podpisał 19 listopada 2010 r. prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Dnia 6 stycznia 2011 r. znów stał się dniem wolnym od pracy.

Od tego czasu wielu miastach co roku w miastach i wsiach organizowane pochody Trzech Króli. Na przykład w tym roku po raz pierwszy taki orszak przejdzie w Opolu i Tychach. W Rozmierce jednak orszak Trzech Króli odbył się już rok wcześniej i to z wielkim rozmachem ? były media regionalne (NTO i Strzelec Opolski) oraz radio Opole i TVP Opole, która wyemitowała przemarsz w naszej wsi w ogólnopolskiej telewizji.

W tym roku po raz kolejny mimo nie najlepszej pogody ? padał mokry śnieg i było zimno, w orszaku uczestniczyło wielu mieszkańców Rozmierki, Jędryń, Podborzan i osób z parafii. W rolę królów wcielili się Jan Bawohl, Paweł Radziej i Krystian Janik.

Do tej starej zapomnianej tradycji powrócono, ale w innej formie ? wierni śpiewając przy grającej strażackiej orkiestry idą od centrum wsi ulicą Strzelecką do świątyni, gdzie Trzej Królowie symbolicznie oddają hołd i składają w prezencie ? złoto, kadzidło i mirrę. Orszak zorganizowała Grupa Odnowy Wsi Rozmierka z mieszkańcami parafii. Nad bezpieczeństwem czuwali członkowie OSP Rozmierka, którzy zabezpieczali przemarsz orszaku główną ulicą do kościoła. Na trasie przemarszu były także osoby z mediów: Agnieszka Pospiszyl ? Strzelec Opolski, Agnieszka Wawer-Krajewska ? radio Opole i Radosław Dimitrow ? NTO.

Po Jasełkach w gwarze Śląskiej przygotowane przez dzieci z szkoły podstawowej w Rozmierce wszyscy zostali zaproszeni koło świetlicy na poczęstunek. Uczestnicy mogli napić się gorącej kawy, herbaty i grzanego wina oraz zjeść ciasto i kiełbasę z grilla lub z ogniska.

Wiele lat temu w Rozmierce Trzej Królowie chodziło od domu do domu śpiewając kolędy ? za co otrzymywali pierniki, cukierki, a nawet drobne datki.

Opracował: Piotr Smykała

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik