Jesteś tutaj

Rodzina von Tenczin 1732 ? 1812/15

Herb von Tenczin

Tenczinowie byli przedstawicielami starej szlachty, znanej w Polsce, herbu Topór. Siedzibą rodową była Paczyna Wielka (Gross Patschin) koło Toszka (Tost). Do XVIII wieku używali nazwiska Paczyński von Tenczin. Według legendy rodowej pochodzili od polskich możnowładców Tęczyńskich z Tęczynka, niedaleko Krakowa.
W latach 1732 ? 1736 właścicielem majątku był Franz Albert von Tenczin, który kupił 31 lipca 1732 r. tę posiadłość od Marii Josefa i Roberta Taparell von Lagnasco.
Franz Albert von Tenczin urodził się w roku 1690, a zmarł 2 maja 1736 r. w Szymiszowie (Schimischow). Miał być żonaty dwukrotnie. Pierwszą jego żoną była baronowa Karolina Eleonora Sedlnicka von Choltic, zmarła 21 grudnia 1715 r. O drugiej żonie wiemy niewiele, tylko że miała na imię Franciszka.
Majątek po śmierci Franza Alberta, przejął jego syn-imiennik, który zarządzał nim aż do roku 1768. Był żonaty aż trzykrotnie. Pierwszy raz na ślubnym kobiercu stanął 14 lutego 1729 r. z hrabiną Karoliną Josefą Sobek von Kornic i Rauthen, która niebawem zmarła 2 maja 1734 r. Drugi raz ożenił się w 1736 r. z Maksymilianą Sobek von Kornic i Rauthen, a trzeci raz zawarł związek małżeński z Karoliną Sobek von Kornic i Rauthen. Jego trzy żony były siostrami.
Franz Albert von Tenczin zmarł 14 czerwca 1770 r. Dwa lata przed jego śmiercią właścicielem majątku został Johann Erdman von Tenczin, który był dwukrotnie żonaty: z Marią Teresą von Wilczek i Anną von Thun ? Hohenstein.
W roku 1795 przekazał on cały majątek następcy Johanowi Nepomucenowi von Tenczin, który był właścicielem aż do początku XIX wieku. Jego ojciec Johann Erdman von Tenczin wyjechał do Wiednia, gdzie zmarł w 1803 roku, pochowany został prawdopodobnie w Raciborzu (Ratibor).
Johann Nepomucen von Tenczin urodził się w roku 1768, a zmarł na suchoty 19 października 1811 r. i na mim zakończyła się męska linia tego rodu na ziemi strzeleckiej. Jego brat Tadeusz Leonard von Tenczin (1771 ? 1807) pozostawił tylko córkę Antoninę, która wyszła za mąż za Fryderyka von Frankenberg?Ludwigsdorf, a zmarła w roku 1877.
Johann Nepomucen von Tenczin był ojcem Karoliny von Tenczin, która wyszła za mąż za Johanna von Wasseg. W Szymiszowie założyli folwark w wieku XVIII, który przez lata nazywał się Tenczin.

Opracował: Piotr Smykała
Bibliografia:
http://www.dokumentyslaska.pl/blazek/herby/litera%20t/tenczin.html
Morawitzki E., Aus Dem Chelmer Lande. Gross Strehlitz 1925-1927
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Opole 2006
Smykała P., Szymiszów. Wieś i kościół 1607 ? 2007, Opole 2007
Smykała P., Grodzisko 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Krośnica i Borycz. Kościół i parafia, Opole 2012

Rok: 

2012 C Romuald Kubik