Jesteś tutaj

Wikarzy i inni kapłani w parafii Rozmierz

ks. Józef Cichoń
ks. Józef Cichoń

? ks. Eduard Frank urodzony w roku 1816, wyświęcony w 1841 r, pracował za proboszcza Thaula.

? Ojciec Vincent Wielitzka urodził w 1759 r. się w Walcach (Walzen) w powiecie Prudnickim(Neustadt). Przybył do parafii w roku 1810 po likwidacji klasztoru cystersów w Jemielnicy (Himmelwitz). 14 listopada 1814 roku odkupił, za 250 talarów niemieckich, od chłopa pańszczyźnianego Caspara Polaczek gospodarstwo. W roku 1821 posiadłość swą podarował kościołowi pod warunkiem, że za zbawienie jego duszy zostanie w roku odprawionych dwanaście mszy świętych. W 1836 r. nieruchomość ta została sprzedana za 135 talarów niemieckich i 15 groszy. Ojciec Wielitzka zmarł w lutym 1821 roku w wieku prawie 62 lat na wylew krwi do mózgu. Został pochowany 12 lutego 1821 r. na cmentarzu przykościelnym.

? Ojciec Innocentius Panek urodził się w 1759 r. Przybył do parafii w roku 1810 po likwidacji klasztoru cystersów w Jemielnicy(Himmelwitz). Zmarł 29 marca 1823 r. mając prawie 64 lat.

? ks. Andreas Quossek zwany Chwosczyk vel Kwassek. Był wikarym w Rozmierzy i Oleśnie. Od 1832 r. był proboszcz w Izbicku. Po kilku miesiącach przeniósł się do Bielszowic. Potem pracował jako administrator parafii Dębie, gdzie zmarł w 1856 roku.

? ks. Josef Wittkowitz urodził się 18 marca 1826 r. w Ujedzie (Ujest). Święcenia przyjął 30 czerwca 1857 r. W latach 1867-1884 był wikarym w parafii Rozmierz. Zmarł w roku 1884.

? ks. Josef Gorlich urodził się 17 października 1870 r. w Czyżowicach (Zeiselwitz ) w powiecie Prudnickim(Neustadt). Święcenia przyjął 21 czerwca 1899 r. Wikarym w Rozmierzy (Rosmierz) był od 21 września 1901 roku, jak długo nie wiadomo.

? ks. Robert Sewerin urodził się 6 czerwca 1877 r. w Mikołowie (Nikolai). Święcenia przyjął 23 czerwca 1902 r. Wikarym w Rozmierzy (Rosmierz) został od 9 maja 1910 r. Nie wiadomo jak długo pracował w tutejszej parafii.

? ks. Paul Staffa urodził się 4 grudnia 1885 r. Święcenia przyjął 22 czerwca 1912r, a wikarym w Rozmierzy (Rosmierz) był od 28 września 1912r. Jak długo przebywał w parafii nie wiadomo.

? ks. Franz Nowak urodził się 27 września 1885r. Święcenia przyjął 17 czerwca 1909 r. Wikarym w Rozmierzy (Rosmiers) został 31 lipca 1913 r. Jak długo był w parafii nie wiadomo.

? Wikarzy ? Tworz, Rossal, Januschewitz, pracowali w latach 1916-1920

? ks. Jakob Herman ur. 21 lipca 1886 w Januszkowicach (Januschkowitz) powiat kozielski (Kreis Cosel). Jego rodzicami byli Johann i Franciszka z d. Strzebniok. Jakob Herman uczęszczał do progimnazjum w Koźlu (Cosel), potem do gimnazjum w Opolu (Oppeln). Dnia 20 marca 1909 r. zdał egzamin maturalny. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ich ukończeniu przyjął święcenia kapłański 21 czerwca 1913 r. Jednak z powodu słabego zdrowia nie został wprowadzony jako wikary do pierwszej lepszej parafii. Został skierowany do pracy jako katecheta w Niemczy i kapelan na zamku w Żelowicach w powiecie strzelińskim (Kreis Strehlen), gdzie odprawiał nabożeństwa dla okolicznych Polaków. Od grudnia 1914 r. pracował w Piotrkowicach koło Kąt Wrocławskich, a 20 stycznia 1915 r. został wikariuszem w parafii św. Bartłomieja w Trzebnicy. Następnie od 10 kwietnia do 1 sierpnia 1916 r. był wikarym w Tułowicach, a potem od 1 sierpnia 1916 r. do 1 października 1919 r. wikarym w Sławikowie koło Raciborza. W Rozmierzy ks. Jakob Herman był wikariuszem w latach 1919 ? 1922. Po podziale Górnego Śląska został zmuszony do opuszczenia parafii w Rozmierzy i został 1 lipca 1922 r. wikariuszem w parafii św. Pawła w Nowym Bytomiu. Jednak potem pracował w zastępstwie w Rydułtowach, a po krótkim czasie został mianowany kuratusem w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olszynie. Po roku pracy w 23 grudnia 1923 r. został mianowany proboszczem w parafii św. Józefa w Sadowie koło Lublińca. W 1938 r. otrzymał tytuł radcy duchownego. W Sadowie pracował do 1 września 1954 r. i przeszedł na kapłańską emeryturę. Ks. Jakub Herman zmarł 1 lutego 1956 r. w wieku 69 lat w Sadowie i tam też został pochowany na cmentarzu parafialnym.

? ks. Józef Gawlik urodził się 12 kwietnia 1931 r. w Lubecku w powiecie Lubliniec. Święcenia przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu. Wikarym w Rozmierzy był od 28 sierpnia 1958 r. do 22 sierpnia 1962 r. Jego status określony został jako ?wikary w parafii Rozmierz z zamieszkaniem w Suchej?, mieszkał bowiem w domu rodziny Piechaczek. Od 1962 r. był administratorem parafii pw. św. Katarzyny w Karchowicach, a 11 listopada 1970 r. został proboszczem w parafii pw. św. Józefa w Myślinie, gdzie pracował aż do śmierci. Zmarł 31 maja 2006 r.

? ks. Józef Cichoń urodził się 25 listopada 1929 r. w Trawnikach (Trawnig) w powiecie kozielskim (Kreis Cosel). Święcenia kapłańskie przyjął 17 czerwca 1956 r. w Opolu. Był wikarym w parafii pw. św. Mikołaja w Krapkowicach i proboszczem w latach 1960 ? 1970 w parafii pw. św. Józefa w Myślinie. Do parafii Rozmierz przybył 8 listopada 1970 r. jako wikary ze statusem zamieszkania w Suchej. Zamieszkał u rodziny Radziej, a stan taki trwał do czasu wybudowania nowej plebanii w 1974 r. Został proboszczem nowej utworzonej parafii pw. św. Bartłomieja w Suchej 26 listopada 1980 r. kiedy ta została odłączona od parafii Rozmierz. W 2001 r. ks. Proboszcz Józef Cichoń obchodził wielki jubileusz 45-lecia posługi kapłańskiej. Proboszczem w Suchej był do 19 sierpnia 2004 r. Od tego czasu jest na emeryturze kapłańskiej.

Opracował: Piotr Smykała

Bibliografia:
Jungnitz J., Visitationsberichte der Diözese Breslau, erster Teil, Breslau 1904
Hettwer J., Geschichte der Gemeinde Rosmierz, ?Aus dem Chelmer Lande? 1929 nr 10,12; 1930 nr 1,2,4,6,10; 1931 nr 1
Smykała P., Rozmierz 1256 ? 2006, Strzelce Opolskie 2006
Smykała P., Szymiszów wieś i kościół 1607 ? 2007, Opole 2007
Smykała P., Grodzisko dzieje wsi i kościoła 1429 ? 2009, Opole 2009
Smykała P., Rozmierz ? Śląska wieś bez granic, folder w trzech językach, 2011

Rok: 

2012 C Romuald Kubik