Jesteś tutaj

Zebranie sprawozdawcze sołectwa Rozmierka za 2017r.

W środę 14 marca 2018 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2017 rok. Zebraniu przewodniczył sołtys Joachim Kaczmarczyk. Na początku sołtys przywitał wszystkich mieszkańców wsi którzy przybyli na to zebranie oraz zaproszonych gości w osobach: Burmistrza Strzelec Op. – Józefa Kampę oraz Kierownika referatu rolnictwa Pana Jacka Kusidło
Sołtys złożył obszerne sprawozdanie z działalności Sołtysa i Rady sołeckiej i powiedział między innymi: Rada Sołecka w składzie: . Danuta Cichoń – przewodnicząca, Piotr Smykała – sekretarz, Ernest Gorgosz – członek, Jarosław Kusidło – członek, Norbert Kusidło – członek, Gabriela Misz – członek, Józef Suchan – członek została wybrana w dniu 13 lutego 2015 r. i działa do dziś w nie zmienionym składzie. Liczba mieszkańców sołectwa w 2017 r wyniosła 974 w obecnym czasie jest to 945 mieszkańców.
Fundusz sołecki za 2017 rok wyniósł – 28 580,89 zł Kwota ta została całkowicie wykorzystana i rozliczona.
Fundusz sołecki na rok 2018 wyniósł - 34 711,48 zł (kwota wyodrębniona w budżecie gminy) i zgodnie z zasadami został on zatwierdzony przez mieszkańców wsi na zebraniu w dniu 22 września 2017 r.
Wnioskując o przydział środków w ramach funduszu sołeckiego zadeklarowaliśmy udział własny w postaci prac społecznych na rzecz wsi.

Tak samo jeśli chodzi o inwestycje:
Rok 2017 nie był tak bardzo owocny pod tym względem. Aktywność mieszkańców działających zarówno w ramach Grupy Odnowy Wsi jak i innych organizacjach działających w naszym sołectwie była na tym samym poziomie jak w latach poprzednich. Średnio na 1 mieszkańca w roku 2017 przypadło ok. 90,0 zł Dla porównania: w 2013 roku – 140,0 zł; w 2014 roku – 140,0 zł w 2015 roku – 160,0 zł w 2016 roku – 113,0 zł nie wynika to z mniejszej aktywności naszych mieszkańców ale z mniejszym nakładem na inwestycje dla naszej wsi.
Rada Sołecka w 2017 r odbyła 19 spotkań.
Rada Sołecka przy współudziale organizacji działających w naszej wsi tj. Grupy Odnowy Wsi, koła Mniejszości Niemieckiej, LKS-u, szkoły, przedszkola OSP oraz członków zespołu „Silesia”, przygotowała tradycyjne imprezy dla naszych mieszkańców, takie jak Orszak Trzech Króli, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, spotkania z Mikołajem w kościele oraz świąteczno-noworoczne w świetlicy. Ważnym wydarzeniem w 2017 roku był y obchody 25-lecia działalności naszego zespołu „Silesia” oraz po raz pierwszy raz w ponad dwudziestoletniej historii organizowania dożynek gminnych w gminie Strzelce Opolskie gospodarzem Święta Plonów zostało sołectwo Rozmierka.
Nasze Panie tradycyjnie już od kilku lat świetnie się bawią podczas „Babskiego Combra”. W 2017 roku w dalszym ciągu kontynuowano świecką tradycję stawiania drzewka majowego. Imprezy te odbywały się również w latach ubiegłych gromadząc tłumy mieszkańców oraz gości i przedstawicieli władz. Bardzo okazale wypadł również organizowany z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Matki piknik rodzinny „Mama tata i ja”, który swoimi występami uświetniły dzieci przedszkolne oraz ich rodzice. Po raz 21 odbył się również tradycyjny dwudniowy turniej piłkarski im. Bena Długosza organizowany przez nasz klub sportowy w miesiącu lipcu.
Rada Sołecka tradycyjnie pamiętała również o urodzinach najstarszych mieszkańców naszej wsi, o złotych godach naszych par małżeńskich a także o osobach samotnych Dla starszych i schorowanych osób które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w imprezach wiejskich Rada Sołecka przygotowała skromne paczki zarówno na święta wielkanocne jak i na Boże Narodzenie.
Sołtys omówił również sprawy które martwią i niepokoją Sołtysa i Radę Sołecką oraz mieszkańców wioski a o czym wspominali podczas każdego sprawozdania z działalności Rady Sołeckiej w ostatnich latach. Tematem z którym próbowali się zmierzyć przez ostatnią kadencję to stan naszych dróg (szczególnie chodzi tu o ul. Jemielnicką) oraz chodników.(ul. Polna i Jemielnicka) Spory niepokój mieszkańców budzi również stan budynków i ich otoczenie należące do PKP. Dawne budynki nastawni zarówno przy ulicy Jemielnickiej jak i na Pasterniku oraz budynek po bazie kółek rolniczych przy ul. Dworcowej mało, iż straszą swoim wyglądem to ze względu na brak ich zabezpieczenia stanowią zagrożenie szczególnie dla ciekawych świata dzieci. Również rów przy ulicy Dworcowej będący własnością kolei nie należy do naszych atrakcji i stanowi „śmierdzący” problem.
Wspomniano także o uciążliwym dla mieszkańców zakładzie przeróbczym drewna firmie „Kronospan*
Na koniec sołtys Joachim Kaczmarczyk serdecznie podziękował członkom Rady Sołeckiej za ich wkład w pracach na rzecz wsi. Podziękował wszystkim mieszkańcom wsi, liderom organizacji wiejskich i ich członkom za zaangażowanie i pomoc w realizacji zadań, które sobie stawialiśmy przez ostatnie lata i o których starał się wspomnieć w swoim sprawozdaniu. Podziękował administratorom naszej strony internetowej za systematyczne i sumienne przekazywanie informacji o tym co się u nas dzieje. Podziękował szefom organizacji wiejskich, zespołowi „Silesia”, oraz Paniom Dyrektorkom przedszkola i szkoły, nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie i udział w organizowanych imprezach wiejskich a przede wszystkim Paniom, które te imprezy obsługują.
Następnie Lider Odnowy Wsi Rozmierka Józef Suchan omówił co zostało zrobione w 2017 r oraz jakie są plany i prace do wykonania w 2018 r na terenie wsi. Informacje z działalności pokrywały się z działalnością sołectwa. Józef Suchan od początku działania Grupy Odnowy Wsi prowadzi kronikę, którą każdy mieszkaniec wsi może zobaczyć i poczytać.
Krótkie sprawozdanie za 2017 r.
Jak zawsz na początku roku opłaciliśmy naszą stronę internetową
1.01.2017 - Nowy Rok 2017 już po raz XX powitaliśmy na sportowo.
6.01.2016 - Odbył się orszak III Króli Orszak zorganizowano już po raz szósty w Rozmierce a po raz czwarty z udziałem wsi Rozmierka, Jędrynie oraz Rozmierz – należących do Parafii. W tym roku na przemarsz orszaku przybyli redaktorzy Telewizji Regionalnej TV Opole, Radia Opole, dziennika NTO i tygodnika Strzelec Opolski.
Uroczystość została z organizowana przez Sołtysa, Radę Sołecką Liderów Grupy Odnowi Wsi DFK, OSP oraz mieszkańców wsi.
21.01.2017 r Do Przedszkola w Rozmierce przedszkolaki zaprosiły swoje Babcie i Dziadków na spotkanie na którym wystąpiły w jasełce śpiewając także kolędy, starsze dzieci recytowały wiersze.
Dnia 28 stycznia 2016 roku w świetlicy wiejskiej w Rozmierce odbył się Babski Comber.
10 lutego 2016 r roku w świetlicy wiejskiej w Rozmierce odbył się Karnawałowy Bal Przebierańców dla dzieci i młodzieży organizowany przez zespół „Silesia”
11.02.2017 odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP
26. 02. 2017 odbyło się Zebranie Sprawozdawcze DFK Rozmierka za 2016 rok
3 lutego 2016 r. w świetlicy wiejskiej odbyło się zebranie sprawozdawcze z działalności sołtysa i rady sołeckiej za 2016 rok.
3.03.2017 I zebranie w sprawie „Dożynek Gminnych
13.03.2017 Pierwsze wymierzanie placu pod kostkę z funduszu sołeckiego
15.03.2017 R II zebranie w sprawie „Dożynek
Dnia 26.03.2017 roku odbyła się druga „Droga Krzyżowa ul. Polną w Rozmierce.
5.04. 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Rozmierce po raz kolejny odbyło się Spotkanie kroszonkarzy
30.04.2017 zorganizowano kolejny – już VII festyn drzewka majowego „Maibaum
Uzyskano sponsoring w wysokości 2 000,0 zł – reszta funduszy od Sołtysa oraz Rady sołeckiej oraz DFK. Na festynie gościliśmy kapelę z Jemielnicy oraz zespół Klaudia i Kasia Chwołka
10.05.2017 R III zebranie w sprawie „Dożynek
W niedzielę 14 maja 2017 r. odbyła się XXI Pielgrzymka Strażaków OSP i PSP na Górze św. Anny. W uroczystości brali także strażacy z Rozmierki
20.05.2017 Z inicjatywy naszych mieszkańców oraz za zgodą Ks. Proboszcza wykonano rabatkę przy figurze Św. Floriana oraz pomniku upamiętniającym Poległych w I i II Wojnie Światowej na naszym placu Kościelnym.
4.06.2017 odbyła się coroczna Pielgrzymka Mniejszości Narodowych na Górę św. Anny 2017 Jak zawsze w uroczystości brali także udział członkowie naszego zespołu „Silesia”
4.06.2017 Już trzynasty raz w niedzielę 4 czerwca o godzinie 15,00 na terenie Centrum Aktywności Kulturalno-Sportowej w Rozmierce Publiczne Przedszkole zorganizowało piknik rodzinny „Mama, tata i ja”.
15.06.2017 odbyła się uroczystość Bożego Ciała w Rozmierce w organizacji pomagali jak zawsze nasi mieszkańcy
24 czerwca LKS zorganizował spływ kajakowy na Małej Panwi w którym wzięło udział ok. 80 osób.Wyjazd organizowany przez LKS Jedność Rozmierka był częścią projektu „ Jedność w rodzinie”, dofinansowanego z budżetu Gminy Strzelce Opolskie w ramach programu „Postaw na rodzinę”.
26.06.2017 ukończono prace wykładania kostki przy dojściu do naszej świetlicy przy których pomagali także nasi mieszkańcy.
W czerwcu nasz zespół „Silesia” odbył tourne po Niemczech a w lipcu gościł na festiwalu Turku- Europeada 2017 w Finlandii gdzie zaprezentował nasz region a w szczególności naszą wieś.
1-2 lipca 2017 odbył się XXI Turniej im. Bena Długosza
Na początku lipca zrekonstruowano po raz drugi uszkodzoną kozę na „Kozim rynku”
4 lipca Państwo Anna i Paweł Glik z Rozmierki w UMig Zostali uhonorowani medalami Prezydenta RP za 50 lat pożycia małżeńskiego.
Także w lipcu Zarząd DFK złożył wniosek na wymianę okien w świetlicy
W kwietniu DFK – Rozmierka złożyła wniosek na wymianę okien w Świetlicy wiejskiej w ramach projektu „Drobne remonty domów spotkań do 8000,0 zł.
Niestety projekt nie uzyskał akceptacji ze wzgl. na ograniczone środki.
W sobotni poranek 15 lipca odbyła się wycieczka rowerowa z Rozmierki na pole biwakowe Pilawówka ( tzw. Bożyszczok) w której wzięło udział ok. 20 osób.
W środę 19 lipca 2017 r. w świetlicy odbyło się kolejne zebranie wiejskie dotyczące „Dożynek Gminnych oraz obchodów 25-lecia działalności grupy artystycznej Silesia.
24.07.2017 Z inicjatywy Zarządu OSP – Rozmierka, odnowiono figurę Św. Floriana znajdującą się na Placu kościelnym w Rozmierce
W środę 16 sierpnia w godzinach 11:30 – 13:30 gościliśmy pątników 41 pieszej pielgrzymki opolskiej na Jasną Górę, a dokładnie ujmując grupę Nyską, która jak co roku zatrzymuje się na krótki odpoczynek na naszym boisku. Pielgrzymka przybyła do nas w 4 grupach łącznie ponad 300 uczestników. Dzięki darczyńcom i ochotnikom ugościliśmy pielgrzymów przygotowując dla nich pyszne kanapki ,ogórki, pomidory kawę i herbatę.
25.08.2017 na stadionie w Rozmierce odbyła się Olimpiada rodzinna Jedności zorganizowana przez LKS Rozmierka
Jak co roku w dniach od 4.08.2017 – 1.09.2017 nasi mieszkańcy przygotowywali koronę dożynkową. Łącznie przepracowano ponad 140 godzin.
2.09.2017 8 naszych pań odbyły wycieczkę statkiem po Odrze zorganizowanym przez DFK
W dniach 29.08 2017 – 8.09.2017 głosowaliśmy na zgłoszony przez PSP pt. Wykonanie wielofunkcyjnego boiska sportowego projekt z funduszu obywatelskiego – projekt ten zyskał dotację w wys. 50 000,0 zł
9.09.2017 r odbył się w Rozmierce Wielki fastyn z okazji 25 lecia działalności naszago zespołu „Silesia’ W uroczystości brało udział kilkaset osób zarówno mieszkańców jak i przybyłych oraz zaproszonych gości min: Nasz Ksiądz Proboszcz Andrzej Kowolik, Rafał Bartek – przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim, Ryszard Galla – Poseł na sejm oraz W-ce przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim;Henryk Rudner - Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN w Strzelcach OpolskichWaldemar Gaida – Przewodniczący Zarządu Gminnego TSKN w Strzelcach Opolskich – oraz członek Zarządu Rady Powiatu. W uroczystości występował oczywiście nasz zespół „Silesia” jako gwiazda imprezy, uzyskano także sponsoring na tę imprezę, zarówno od zewnątrz jak i od organizacji działających na terenie wsi.
10.09.2017 Pierwszy raz w ponad dwudziestoletniej historii organizowania dożynek gminnych w gminie Strzelce Opolskie gospodarzem Święta Plonów zostało sołectwo Rozmierkado Rozmierki zjechały się delegacje z koronami z 20 sołectw naszej gminy. A w uroczystości brało udział kilkaset osób. Sołtys, rada sołecka i komitet organizacyjny dziękuje wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w przygotowana do tak wielkiego wydarzenia.
20.09.2017 odbyła się wycieczka do Jesennika zorganizowana przez DFK w której wzięły udział 3 panie z naszej wsi.
8.10.2017 nasz zespół Silesia wystąpił w Krapkowickim Domu kultury na przeglądzie zespołów zorganizowanym z okazji 25 lecia zespołu Silesii oraz zespołu Wal Nak
12.10.2017 nasi członkowie Aerobiku świętowali 3 rocznicę działalności
Dla uczczenia XX-lecia Programu Odnowy Wsi zaplanowano dodatkowo akcję „Drzewo XX-lecia Odnowy Wsi", do której zaproszono aktywne sołectwa należące do Programu Odnowy Wsi. W ramach tego zadania sołectwo Rozmierka otrzymało jesienią kilkuletnią sadzonkę rodzimej odmiany dębu, którą przedstawiciele wsi dnia 4.11.2017 r. posadzili przy górce pod remizą gdzie ma powstać „Centrum Rekreacyjno – wypoczynkowe.
24.11.2017 Zarząd DFK Rozmierka ufundował nowy cokolik przy tablicy pamiątkowej poświęconej ofiarom I i II wojny światowej
Na początku grudnia 2017 r jak zawsze nasz zespół „Silesia” gościł na festynie Barbórkowym w niemieckim Velbert.
Jak już tradycja nakazuje 6 grudnia po nabożeństwie roratnim do kościoła filialnego w Rozmierce przybył Święty Mikołaj z drobnymi upominkami dla dzieci z Rozmierki, Jędryń i Podborzan Fundatorami paczek byli: Sołtys, Rada Sołecka, Grupa odnowy wsi oraz DFK
10 grudnia 2016 r. już po raz ósmy odbyło się Adwentowe Spotkanie Pokoleń w świetlicy w Rozmierce. Organizatorzy nie zapomnieli o chorych z naszej wsi których co miesiąc odwiedza ks. proboszcz Andrzej Kowolik. Dla nich zostało przygotowane 16 paczek z słodkościami owocami a paczki rozwieźli Norbert Kusidło oraz Andrzej Pandel.
Adwentowe Spotkanie Pokoleń zostało zorganizowane przez Sołtysa, Radę Sołecką Grupę odnowy wsi oraz DFK Rozmierka oraz Sołtysa Jędryń
W niedzielne popołudnie 17 grudnia 2017 w sali świetlicy wiejskiej odbyło się Spotkanie Świąteczne z organizowane przez DFK Rozmierka. Z funduszy TSKN – Opole oraz członków DFK Rozmierka
16 grudnia w świetlicy odbyło się spotkanie Bożonarodzeniowe Grupy „Silesia
W wigilijną noc Bożego Narodzenia w rozmiereckim kościele odbyła się uroczysta Pasterka
Z udziałem naszych mieszkańców oraz przybyłych gości.

Poza tym nasi mieszkańcy uczestniczyli w wielu innych pracach porządkowych i użytecznych na terenie wsi min:
-
- renowacja figury Św. Floriana
- rabatka przy kościele
- prace porządkowe przy kościele
- stawianie witacza k. OSP
- prace Na Placu zabaw -
- Pan Norbert Kusidło zebrał jak co roku materiały na koronę ,
a panie poświęciły wiele czasu na robienie korony
- przygotowanie kostki na wyłożenie przy świetlicy
- Nasze Panie przygotowały tak wiele imprez pod względem kulinarnym je oraz
obsługiwały przy tych imprezach,
- porządki przed i po każdym festynie
- wykonano jeszcze wiele innych prac na rzecz wsi wymienionych tu przez Sołtysa oraz
takich których trudno tu by teraz wymienić

ZADANIA NA ROK 2018: PAN PRACY

a) Wiata
Dokończenie oplandekowania wiaty przy świetlicy
- poprawić skrzywioną barierkę od strony boiska
- wykonać schody( zejście z podwyższonej części pod wiatą) na wybetonowany plac
- zagospodarować/odnowić boisko asfaltowe do koszykówki i siatkówki

b).Centrum Rekreacyjno – wypoczynkowe przy ul. Polnej (tze. Remizie) Etap I
- Wykonanie projektu dla tego centrum
- uporządkowanie pobocza wzniesienia tzw. Górki
- oczyszczenie terenu z kamieni
- posadzenie wokół terenu krzewów. Np. azalii oraz innych
- koszenie trawy na tym terenie (pan Mróz)

c). upiększanie naszej wsi ( klomby, rabatki oraz elementy informacyjne itp.) a także dbałość
o istniejące już obiekty

d). wszechstronna pomoc przy realizacji kolejnych zadań na rzecz wsi
np. pozyskiwanie funduszy dla wsi poprzez składanie kolejnych wniosków do
odpowiednich instytucji – Górażdże Cement, Stowarzyszenie Krainy Św. Anny,
poprzez UMiG - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Konsulat Niemiecki a także
do firm u których możemy dostać jakieś środki

g) umożliwienie mieszkańcom sołectwa rozwijanie swoich zainteresowań i pasji.

Pozostałe zadania

1. Organizacja orszaku trzech króli
2. Organizacja Babskiego Combru
3. Organizacja spotkania wiejskiego
4. Organizacja spotkania integracyjnego dla aktywnych mieszkańców naszej wsi
5. Organizacja festynu majowego (maibaum) - także pozyskanie sponsoringu
6. Odtworzenie działalności (reaktywacji) "Koła Nowoczesnej Gospodyni"
7. Uczestnictwo przy organizowaniu pozostałych imprez odbywających się w naszej wsi
8. Odnowienie kapliczki na „Pasterniku” z Nabożeństwem oraz poświęceniem
9. Odnowienie kapliczki ul. Strzelecka wewnątrz ( w miejscach koniecznych)
10. Organizacja wycieczek rowerowych ( jak będą chętni to możemy zorganizować znowu 3
wycieczki w tym roku)
13. Organizacja spotkania dzieci z Mikołajem
14. Organizacja - Adwentowe spotkanie pokoleń z odwiedzinami chorych

ZADANIA PLANU DŁUGOTERMINOWEGO NA LATA 2018 -2020
Zadania przewidziane do realizacji w ramach „Programu odnowy wsi

Centrum Rekreacyjno - wypoczynkowego na ul. Polnej przy „tzw Remizie” – II etap

W II etapie przewiduje się
- postawienie wiaty biesiadnej z grillem (środki z jakiegoś projektu które będziemy robić)
- wykonanie ławek – także z jakiegoś projektu które będziemy robić
- wykonanie (chodników) tzw. alejek spacerowych
- dalsze sadzenie drzewek i krzewów w miejscach wolnych
- wykonanie boisk(piłka plażowa, koszykówka, siatkówka)

Prace na rzecz wsi.

1. Upiększanie naszej wsi ( klomby, rabatki itp.)
2. Pomoc w Kontynuacji dotychczasowych imprez
3. Zorganizowanie wystawy rękodzieł wykonanych przez mieszkańców
4. Utworzenie boiska wielofunkcyjnego (piłka plażowa, do kosza, do siatki
5.Organizacja turniejów sportowych
8. Budowa tablic informacyjnych przy ważnych obiektach
9. Stanowiska komputerowe w świetlicy ( na razie na 3 stanowiska)
10. Organizacja konkursu na najpiękniejszą posesję
11. Ingerencja dotycząca budynków i placów po byłym PKP i Kółku Rolniczym - aby nie
stwarzały zagrożeń a także przyczyniły się do poprawy wizerunku naszej wsi.
12 . Promocja produktu jakim jest sport
13. Wydanie książki o Rozmierce
15. Umożliwienie mieszkańcom integracji poprzez - organizacja wycieczek rowerowych,
festynów oraz innych imprez

Serdeczne podziękowania mieszkańcom ,członkom wszystkich organizacji współdziałających a więc przede wszystkim naszemu Sołtysowi - Radzie Sołeckiej, Grupie "Odnowy wsi" członkom DFK , naszym strażakom, , serdecznie dziękujemy także za wsparcie finansowe, dziękujemy za taki ogrom prac społecznych. Bez waszego zaangażowania społecznego oraz wsparcia nie było by to możliwe - jednocześnie prosimy o dalsze wsparcie w realizacji kolejnych zadań

Następnie głos zabrał Kierownik Referatu Rolnictwa Pan Jacek Kusidło który omówił sprawy związane z działalnością rolniczą oraz zasady opłat za wodę oraz odprowadzenie ścieków na zasadzie nowego prawa wodnego. Odpowiadał na zadawane pytania ze strony mieszkańców.

Po tym głos zabrał Burmistrz Strzelec Op. – Józef Kampa omówił także budżet Gminy, planowane inwestycje w Gminie, wspomniał o opłatach adiacyjnych mieszkańców wsi Rozmierka które do tej pory są niewykorzystane a zostaną przeznaczone na inwestycje dla naszej wsi. Jeśli chodzi o Kronospan – powiedział iż na dniach zostanie zamontowany na budynku Szkoły podstawowej czujnik a na jesień docelowo z prawdziwego zdarzenia stacjonarna stacja pomiarowa – mierząca dokładnie zapylenie oraz substancje gazowe w pobliżu fabryki. Omówił doraźną pomoc w naprawie dróg gminnych oraz odpowiedział na liczne pytania uczestników zebrania. Poruszył temat nowych zasad opłat za wodę oraz odprowadzenie ścieków które należeć będzie do kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Od 1 stycznia 2018 roku wydawanie pozwoleń wodnoprawnych, przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych, przeprowadzanie ocen wodnoprawnych oraz wydawanie decyzji dotyczących zwolnienia z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia, będzie należeć do kompetencji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Również zadania związane z legalizacją urządzeń wodnych oraz przywróceniem poprzedniej funkcji urządzenia wodnego, a także w sprawie nakładania obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych, stają się kompetencją Wód PolskichW skład Wód Polskich wchodzą: Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu, zarządy zlewni oraz nadzory wodne. W Opolu będzie filia nadzoru wodnego oraz Zarząd Zlewni, ponadto teren Opola będzie podlegać pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Podstawowym źródłem finansowania Wód Polskich będą przede wszystkim wpływy z opłat z tytułu usług wodnych i z opłat podwyższonych generowanych w obszarze gospodarki wodnej, ponadto (między innymi) opłaty związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym wodami i gruntami nimi pokrytymi, wpływy z wykonywania działalności gospodarczej, polegającej na wykonywaniu działań w zakresie gospodarki wodnej. W zakresie wydawania oceny wodnoprawnej i innych zgód wodnoprawnych, a także wydawania deklaracji zgodności z celami środowiskowymi, właściwe są organy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Po czym jeszcze dyskutowano na wiele tematów na które odpowiadali zaproszeni goście oraz nasz Sołtys

W zebraniu uczestniczyło 30 osób – jest to ok. 3% wszystkich mieszkańców naszej wioski.

Sołtys i Rada Sołecka apeluje do wszystkich mieszkańców o liczny udział w kolejnych zebraniach wiejskich.

kategoria: 
Rok: 

2012 C Romuald Kubik